Dnes je: 10.2.2016. Svátek má Mojmír, zítra: Božena blahopřejeme!
Zpravodaj Přehled z tisku Informace o výlukách MHD TV program Počasí Lékaři Nabídka práce Kurzovní lístek Hantec Vtipy Koupaliště a bazény Ubytování v brně O nás


APOKALYPSA Revelation #41

APOKALYPSA Revelation #41


30.11.2015

Apokalypsa a její 41. díl s podtitulem Revelation #41 (Zjevení 41.) ohlásila svůj velký termín (25. 3. 2016), kompletní obsazení a ... více zde

Zobrazeno: 672x / Příspěvků: 0 / Za poslední 3 dny: 0


VANESSA MAE PŘIJÍŽDÍ PO DLOUHÝCH 15ti LETECH DO BRNA
3.11.2015

Nejpopulárnější houslistka planety, fenomenální a světoznámá virtuoska VANESSA MAE, opět uhrane svou hrou Českou republiku, a to na svém veřejném koncertu ... více zde

Zobrazeno: 957x / Příspěvků: 0 / Za poslední 3 dny: 0

SEPAR je dalším vystupujícím 18.3.2016 v Bobycentru!
2.11.2015

Ano, Monsignor Separ potvrdil své vystoupení po boku Ektora, Strapa a Dj Wiche na 18. března v brněnském Bobycentru! Slovenský kontroverzní ... více zde

Zobrazeno: 360x / Příspěvků: 0 / Za poslední 3 dny: 0

Fléda nově nabídne kromě hudby i příjemnější interiér. Pomohou tomu opravy i nekuřácké zóny
1.10.2015

Brněnská Fléda přichystala na podzimní sezónu hudební i provozní novinky. Tříměsíční letní pauzu využili provozovatelé klubu k opravám, instalaci odhlučnění a k ... více zde

Zobrazeno: 1644x / Příspěvků: 0 / Za poslední 3 dny: 0Autorem videoaktualit je Statutární město BrnoPro všechny základní a střední školy v Jihomoravském kraji jsou od pondělí 29. února do pátku 4. března 2016 vyhlášeny jarní prázdniny
Doprava na linkách 1 až 84 je v uvedených dnech vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje. 
U vlaků a regionálních autobusových linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.


Obchodní jméno:
Dopravní podnik města Brna, a. s.

 

Sídlo společnosti:
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

 

Zkrácený název společnosti:
DPMB, a.s.

 

Právní forma:
akciová společnost

 

Identifikační číslo (IČ):
2550 8881

 

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ 2550 8881

 

Zakladatel společnosti:
Město Brno

 

Základní kapitál:
4.432.317.860,- Kč plně splacen

 

Právní postavení společnosti:
DPMB, a.s., je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

 

Vznik společnosti:
Společnost vznikla přeměnou Dopravního podniku města Brna, státního podniku se sídlem v Brně, Hlinky 151, IČO 00100790. DPMB, a.s. je v plném rozsahu právním nástupcem DPmB, s.p. DPMB, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 2463.

 

DPMB, a. s. v číslech


Sídlo společnosti:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 BRNO

Doručovací číslo: 65646

telefon: +420 543 171 111

e-mail: dpmb@dpmb.cz

IČ: 2550 8881

DPMB, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 2463.

 

Číslo datové schránky (ID): bj6cd4x

 

Generální ředitelství:

Novobranská 18, 656 46 BRNO

 

Podatelna:

Novobranská 18

Provozní doba:

pondělí – pátek 7:00 – 15:00


1. Název Dopravní podnik města Brna,a.s.
2. Důvod a způsob založení Povinný subjekt je obchodní korporací – akciovou společností, která vznikla přeměnou Dopravního podniku města Brna, státního podniku (dále jen „DPmB, s.p.“) se sídlem v Brně, Hlinky 151, IČO 00100790. Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB, a.s.“) je v plném rozsahu právním nástupcem DPmB, s.p. Důvodem založení povinného subjektu je výkon veřejné služby v oblasti provozování městské hromadné dopravy (tramvajová, autobusová, a trolejbusová doprava). Jediným akcionářem povinného subjektu je statutární město Brno. Zakladatelské dokumenty a doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách www.justice.cz

Vize a Politika kvality pro dopravní služby společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
3. Organizační struktura Složení představenstva
Předseda představenstva: Ing. Miloš Havránek
Místopředseda představenstva: p. Vít Prýgl
Členové představenstva:
PaeDr. Ivo Vašíček
Ing. Josef Veselý
Ing. Jan Seitl  

Složení dozorčí rady
Předseda dozorčí rady: p. Marek Janíček
Místopředseda dozorčí rady: RNDr. Filip Chvátal
Členové dozorčí rady:
Mgr. Martin Ander,
Ph.D. Ing. Jaroslav Kacer
p. Václav Novák
pí. Lucie Thiemlová
4. Kontaktní spojení Kontaktní spojení:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.1 Kontaktní poštovní adresa Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646  
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.5 Čísla faxu Číslo faxu:
fax: 543 171 566
4.6 Adresa internetové stránky www.dpmb.cz  
4.7 Adresa e-podatelny dpmb@dpmb.cz
4.8 Další elektronické adresy Dalšími elektronickými adresami pro účely poskytování informací Dopravní podnik města Brna,a.s. nedisponuje.
5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka, a.s., Brno-město
MĚNA ABO IBAN
CZK 8905621/0100 CZ8201000000000008905621
BIC Kód/SWIFT ÚČEL POUŽITÍ
KOMBCZPP Běžný platební styk
 
6. IČ 2550 8881
7. DIČ CZ 2550 8881, plátce DPH
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Výroční zprávy
Vize a Politika kvality pro dopravní služby společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
8.2 Rozpočet Výroční zprávy  
9. Žádosti o informace Ústně – na adrese Novobranská 18, 656 45 Brno a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné žádost podat písemně.  
Písemně
– na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 45 Brno  
Elektronicky
– e-mailem na adresu: dpmb@dpmb.cz  
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústně – na adrese Novobranská 18, 656 45 Brno a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné žádost podat písemně.  
Písemně
– na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 45 Brno  
Elektronicky
– e-mailem na adresu: dpmb@dpmb.cz  
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  
Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů se podávají ve lhůtách podle tohoto zákona, a to písemnou formou na adresu sídla povinného subjektu, popř. v elektronické podobě na adresu podatelny povinného subjektu. O opravném prostředku rozhoduje generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a.s.
12. Formuláře Formulář žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů není podmínkou podání žádosti o informace.  
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržel Dopravní podnik města Brna,a.s. Žádost musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., zejména že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona s tím, že se musí vztahovat k působnosti Dopravního podniku města Brna,a.s. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt není povinen vyhovět v případech stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., a to zejména v případech:
 • dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 zákona)
 • ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona)
 • ochrany osobnosti a osobních údajů (§ 8a zákona)
 • ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona)
 • ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona)
 • dalších omezení práva na informace (§ 11 zákona)
Pokud žádost bude splňovat všechny náležitosti a podmínky pro její přijetí, poskytne povinný subjekt žadateli informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být z důvodů stanovených zákonem prodloužena o 10 dnů. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o jejím odmítnutí.

Úhrada za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se účtuje dle sazebníku úhrad s tím, že poskytnutí informace spojené s touto úhradou je podmíněno zaplacením požadované úhrady za podmínek stanovených tímto zákonem.
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
 • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
  K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na Portálu veřejní správy: https://portal.gov.cz  
14.2 Vydané právní předpisy
 • Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 • Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
  K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na stránkách Dopravního podniku města Brna,a.s.: www.dpmb.cz  
15. Úhrady za poskytování informací      
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy -
16.1 Vzory licenčních smluv Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem
16.2 Výhradní licence Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  
Odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  

1. PŘEDMĚT NÁJMU

 1. 1.1. Pronájem prostor v podzemní stanici Jírova - zastávka směr Brno
 2. 1.2. Jedná se o nebytový prostor o výměře 30,10 m2. Prodejní plocha o výměře 14,50 m2

 

2. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU

 1. 2.1. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

 

3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

 1. 3.1. Nabídka bude podána v elektronické podobě.
 2. 3.2. Nabídka bude obsahovat:
  1. a) identifikační údaje uchazeče v rozsahu obvyklém pro uzavření smlouvy (název společnosti a její právní forma, adresa, IČ, DIČ, seznam kontaktních osob včetně spojení telefonického, faxového, e-mailového)
  2. b) údaj o nabídkové ceně
  3. c) předmět provozované činnosti
 3. 3.3. Místo a doba pro podání nabídky
  Nabídky v elektronické podobě uchazeči doručí na e-mailovou adresu zadavatele: ebrabcova@dpmb.cz ve lhůtě do 15. 2. 2016, do 10:00 hodin.

 

4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

 1. 4.1. Nájemce bude vybrán na základě hodnotícího kritéria - nejvyšší nabídkové ceny / m2 / rok.

 

5. PRÁVA PRONAJÍMATELE

 1. 5.1. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení do doby uzavření smlouvy.
 2. 5.2. Pronajímatel si vyhrazuje právo na další jednání o nabídce.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 1. 6.1. Minimální výše nájemného je 2 000 Kč bez DPH / m2 / rok.
 2. 6.2. Nájemce ve své nabídce sdělí svůj podnikatelský záměr v nabízeném prostoru.
 3. 6.3. Nájemce bere na vědomí, že podzemní stanice je uzavřena pro veřejnost od 23 hodin do 4:30 hodin ráno.
 4. 6.4. Nájemce bude hradit stavební úpravy až po jejich odsouhlasení pronajímatelem.
 5. 6.5. Nájemce si zajistí vybavení prodejny na své náklady.
 6. 6.6. Nájemce bude financovat veškeré odstraňování vandalismu na fasádě prodejny i v jejím okolí.
 7. 6.7. Nájemce při podpisu smlouvy uhradí jistotu ve výši 3 měsíčních nájmů.
 8. 6.8. Výpovědní doba jsou 2 měsíce.
 9. 6.9. Volné ihned.
 10. 6.10.Kontaktní osoby:
  Mgr. Eliška Brabcová, e-mail: ebrabcova@dpmb.cz

 


1. PŘEDMĚT NÁJMU

 1. 1.1. Pronájem prostor v podzemní stanici Jírova - nástupiště směr Líšeň.
 2. 1.2. Jedná se o nebytový prostor o výměře 44,00 m2 - nástupiště směr Líšeň. Prodejní plochy o výměře 14,45 m2 a 23,00 m2.

 

2. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU

 1. 2.1. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

 

3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

 1. 3.1. Nabídka bude podána v elektronické podobě.
 2. 3.2. Nabídka bude obsahovat:
  1. a) identifikační údaje uchazeče v rozsahu obvyklém pro uzavření smlouvy (název společnosti a její právní forma, adresa, IČ, DIČ, seznam kontaktních osob včetně spojení telefonického, faxového, e-mailového)
  2. b) údaj o nabídkové ceně
  3. c) předmět provozované činnosti
 3. 3.3. Místo a doba pro podání nabídky
  Nabídky v elektronické podobě uchazeči doručí na e-mailovou adresu zadavatele: ebrabcova@dpmb.cz ve lhůtě do 15. 02. 2016, do 10:00 hodin.

 

4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

 1. 4.1. Nájemce bude vybrán na základě hodnotícího kritéria - nejvyšší nabídkové ceny / m2 / rok.

 

5. PRÁVA PRONAJÍMATELE

 1. 5.1. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení do doby uzavření smlouvy.
 2. 5.2. Pronajímatel si vyhrazuje právo na další jednání o nabídce.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 1. 6.1. Minimální výše nájemného je 2 000 Kč bez DPH / m2 / rok.
 2. 6.2. Nájemce ve své nabídce sdělí podnikatelský záměr v nabízeném prostoru.
 3. 6.3. Nájemce bere na vědomí, že podzemní stanice je uzavřena pro veřejnost od hodin do 4:30 hodin ráno.
 4. 6.4. Nájemce bude hradit stavební úpravy až po jejich odsouhlasení pronajímatelem.
 5. 6.5. Nájemce si zajistí vybavení prodejny na své náklady.
 6. 6.6. Nájemce bude financovat veškeré odstraňování vandalismu na fasádě prodejny i v jejím okolí.
 7. 6.7. Nájemce při podpisu smlouvy uhradí jistotu ve výši 3 měsíčních nájmů.
 8. 6.8. Výpovědní doba jsou 2 měsíce.
 9. 6.9. Volné ihned.
 10. 6.10. Kontaktní osoby:
  Mgr. Eliška Brabcová, e-mail: ebrabcova@dpmb.cz

 


1. PŘEDMĚT NÁJMU

 1. 1.1. Pronájem prostor na konečné stanici Ečerova v Bystrci
 2. 1.2. Jedná se o nebytový prostor o výměře 3,5 m2 - dřevěný přístřešek. Možnost užívání za úplatu soc. zařízení, které slouží pro řidiče

 

2. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU

 1. 2.1. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

 

3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

 1. 3.1. Nabídka bude podána v elektronické podobě.
 2. 3.2. Nabídka bude obsahovat:
  1. a) identifikační údaje uchazeče v rozsahu obvyklém pro uzavření smlouvy (název společnosti a její právní forma, adresa, IČ, DIČ, seznam kontaktních osob včetně spojení telefonického, faxového, e-mailového)
  2. b) údaj o nabídkové ceně
  3. c) předmět provozované činnosti
 3. 3.3. Místo a doba pro podání nabídky
  Nabídky v elektronické podobě uchazeči doručí na e-mailovou adresu zadavatele: ebrabcova@dpmb.cz ve lhůtě do 16. 2. 2016, do 10:00 hodin.

 

4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

 1. 4.1. Nájemce bude vybrán na základě hodnotícího kritéria - nejvyšší nabídkové ceny / m2 / rok.

 

5. PRÁVA PRONAJÍMATELE

 1. 5.1. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení do doby uzavření smlouvy.
 2. 5.2. Pronajímatel si vyhrazuje právo na další jednání o nabídce.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 1. 6.1. Minimální výše nájemného činí 1 200 Kč bez DPH / m2 / rok.
 2. 6.2. Nájemce ve své nabídce sdělí svůj podnikatelský záměr v nabízeném prostoru.
 3. 6.3. Nájemce si musí zajistit obchodní měření elektřiny na své náklady.
 4. 6.4. Nájemce bude financovat veškeré stavební úpravy na své náklady až po jejich odsouhlasení pronajímatelem.
 5. 6.5. Nájemce si zajistí vybavení nebytového prostoru na své náklady.
 6. 6.6. Nájemce bude financovat veškeré odstraňování vandalismu na fasádě přístřešku i v jeho okolí.
 7. 6.7. Nájemce při podpisu smlouvy uhradí jistotu ve výši 6 měsíčních nájmů.
 8. 6.8. Výpovědní doba je jeden měsíc.
 9. 6.9. Nebytový prostor je bez dodávky vody, je možné užívat WC pro řidiče za úplatu.
 10. 6.10. Kontaktní osoby:
  Mgr. Eliška Brabcová, e-mail: ebrabcova@dpmb.cz

 


dle ČSN EN ISO 9001:2009

 

Začátkem prosince 2015 opět navštívili provozovny DPMB auditoři certifikační společnosti CERTLINE. Jejich úkolem bylo zjistit, zda dopravní podnik dodržuje veškeré zásady řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a zda jsou ve firmě rutinně používány veškeré procesy řízení kvality touto normou požadované. Auditoři se zaměřují na veškerou činnost DPMB, neboť mimo hlavní činnost tj. přepravu cestujících, která je certifikována již od roku 2006, má dopravní podnik v systému řízení kvality zařazenu i veškerou stavební činnost související s tramvajovými tratěmi, trolejovým vedením včetně napájecí soustavy a opravárenství vozidel MHD.

Výše uvedená norma specifikuje požadavky na systém řízení kvality tak, aby organizace prokázala svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky legislativních předpisů. Současně musí být certifikovaná organizace schopna zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování. Auditoři nezjistili v DPMB žádnou neshodu se systémem a mohli na závěr auditu konstatovat, že společnost splňuje veškeré požadavky na opakované udělení certifikátu, který má platnost další 3 roky.

Žádný certifikát samozřejmě sám o sobě kvalitu nepřinese. Konečný vliv na pocity zákazníka má vždy konkrétní zaměstnanec, s jehož prací přichází zákazník do styku. Certifikát ale stvrzuje skutečnost, že ve společnosti jsou funkční zákaznicky a na kvalitu orientované procesy, a že každý problém musí být řešen tak, aby se zabránilo opakování totožných pochybení. Dále potvrzuje, že firma má vytvořen takový systém komunikace se zákazníky, aby žádná stížnost, žádný námět nebo připomínka neskončila pod stolem a zákazník vždy obdržel adekvátní odpověď.

K problémovým situacím docházelo a určitě vzhledem k dopravním podmínkám ve městě docházet bude. Je pravděpodobně iluzí, že lze nějakou činnost dělat 100% bez chyb. Obzvláště, pokud se neustále vymýšlejí a zavádějí nové technologie, metody a postupy. Chyby způsobené našimi zaměstnanci nebo problémy zapříčiněné vnějšími vlivy nás nenechávají klidnými, a snažíme se vždy dělat vše pro to, aby dopad na vás jako cestující byl co nejmenší. Věříme, že i přes občasné komplikace v dopravě vnímáte, že Brno má kvalitní a bezpečnou MHD srovnatelnou s městy nejen v ČR, ale i v zahraničí. My vám můžeme slíbit, že se v rámci možností budeme i nadále snažit, aby byla stále kvalitnější.

 

Zobrazit certifikát
10.2.2016 17:14:00
Brno – Průřez všemi obdobími tvorby Andyho Warhola nabízí nová výstava na hradě Špiberk, která představuje na dvě stovky sítotisků, litografií a dalších děl, včetně obalů na gramodesky. Nechybí ikonické portréty Marilyn Monroe a Micka Jaggera...( více )

10.2.2016 13:52:00
Brno – Při průjezdu centrem města se řidiči ve středu hodinu po poledni museli úplně vyhnout Husově ulici. Velké komplikace způsobila nehoda čtyř osobních aut a zhruba od jedné hodiny odpoledne byla ulice zcela uzavřená. Trasu musely změnit i tramvaje. „Linky 5, 6, 11 a 12 jsou obousměrně odkloněny přes náměstí Svobody. Operativně jsou na trasu zařazeny autobusy náhradní dopravy," uvedla mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Úplně bez obsluhy byly zastávky Šiligrovo náměstí a Nemocnice u svaté Anny. Dopravu v Husově ulici obnovili krátce před půl třetí...( více )

10.2.2016 13:52:00
Brno – Při průjezdu centrem města by se měli řidiči úplně vyhnout Husově ulici. Zablokovala ji nehoda čtyř osobních aut a zhruba od jedné hodiny odpoledne je ulice zcela uzavřená. Trasu musely změnit i tramvaje. „Linky 5, 6, 11 a 12 jsou obousměrně odkloněny přes náměstí Svobody...( více )

10.2.2016 13:46:00
Brno – Jednoho vážně zraněného člověka a dva další lehce zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních aut v brněnských Chrlicích. V ulici Roviny se srazila ve středu krátce před desátou hodinou dopoledne. „Vozidla jsou mimo silnici, v poli. Příčiny nehody vyšetřujeme," uvedla policejní mluvčí Andrea Straková...( více )

10.2.2016 13:25:00
Brno – Nabourané policejní auto mohli ve středu před polednem vidět lidé na Merhautově ulici v Brně. „Z jedné z bočních ulic vyjelo osobní auto a nedalo přednost policejnímu autu. Hlídka už se mu nestačila vyhnout," popsal nehodu policejní mluvčí Pavel Šváb...( více )www.meteopress.cz - predpoved pocasi

Provoz dopravy v období jarních prázdnin

Základní údaje o DPMB, a. s.

Základní identifikační údaje

Informace zveřejňované o povinném subjektu

Pronájem prostor o výměře 3,5 m2 na konečné stanici Jírova v Líšni

Nájem prostor v podzemní stanici Jírova o výměře 30,10 m2 - zastávka směr Brno

Nájem prostor v podzemní stanici Jírova o výměře 44,00 m2 - nástupiště směr Líšeň

Nájem prostor 3,5 m2 na konečné stanici Ečerova v Bystrci

Systém řízení kvality

Výluka na linkách S4 a S41

Výluka na lince 259 - prodloužení do konce května 2016

Prodloužení výluky mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi


více TV programů
Co Vám vadí na sms jízdence..
click here why women cheat on husbands do all women cheat
website read here online
read women affairs how often do women cheat on their husbands
I cheated on my boyfriend how to tell if wife has cheated why wifes cheat
website women who love to cheat website
my wife cheated on me now what website redirect
how can people cheat redirect click
how to cheat with a married woman women who want to cheat website
what makes husbands cheat go married men that cheat
what are the signs of hiv hiv information early signs of hiv infection
Nic
64,3 %
Cena
15,4 %
Rychlost doručení
12,6 %
Cena + rychlost doručení
7,7 %
APOKALYPSA Revelation #41


VANESSA MAE PŘIJÍŽDÍ PO DLOUHÝCH 15ti LETECH DO BRNA

SEPAR je dalším vystupujícím 18.3.2016 v Bobycentru!
EUR127,03
GBP134,95
HRK13,539
PLN16,104
USD124,006

Copyright ©2oo0-2o16 wwwbrno.cz :: Jiří Sychra :: email: