Dnes je: 23.4.2021. Svátek má Vojtěch, zítra: Jiří blahopřejeme!

   Aktuality z radnice  |  Přehled tisku  |  MHD Brno  |  IDS JMK  |  Koupaliště  |  Kurz ČNB  |  Hantec  |  Astrologie klasická  |  Astrologie čínská  |  Numerologie  |  Vtipy  |  Počasí

Přehled z tisku Informace o výlukách MHD Počasí Kurzovní lístek Hantec Vtipy Koupaliště a bazény Ubytování v brně O nás

Aktuality Startutárního města Brna

22.4.2021 12:30:41

(ral) – Poloviční nájemné za květen, červen a červenec letošního roku. Touto úlevou město vychází vstříc podnikatelům, kteří od něj mají pronajaté nebytové prostory a zároveň jim vládní restrikce provoz zakázaly nebo výrazně omezily (například jen na výdejní okénko). Opatření neplatí pro nemovitosti svěřené městským částem, jejich vedení o případných kompenzacích rozhoduje samostatně.

Po odsunutí splatnosti nájemného, které radní schválili na konci března, přichází město v návaznosti na vyhlášené státní kompenzační programy s dalším krokem, jak podpořit místní podnikatele. Za květen, červen a červenec budou moci zaplatit jen polovinu stanoveného nájemného. O tuto podporu je třeba se přihlásit a bude poskytnuta všem nájemcům splňujícím podmínky – tedy těm, kteří mají prostory sloužící k podnikání pronajaté od města Brna, kteří svůj provoz museli výrazně omezit třeba jen na výdejové okénko, nebo dokonce úplně zastavit, a kteří městu nedluží za nájemné a s ním spojené služby za období do konce roku 2020, případně kteří tento dluh do konce května uhradí.

Formulář žádosti, jednotný pro nájemce kteréhokoli magistrátního odboru, zájemci najdou na webu města. Žádosti se podávají do konce května.


21.4.2021 11:04:41
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který je vyhlášen na 15. květen, se město Brno připojuje k celorepublikové kampani „Týden pro rodinu“.

Letos se koná již 13. ročník a mottem tentokrát je „rodinná pohoda není náhoda“.
Cílem kampaně je ocenit úsilí rodin, které investují do udržení vzájemných vztahů, a to zvláště v dnešní nelehké době.
Odborem zdraví MMB byla oslovena celá řada brněnských organizací, které svoji činnost věnují rodině a ty vytvořili několik zajímavých akcí, například procházky přírodou za poznáním, výlety, webináře, přednášky apod., kterých se rodiny mohou zúčastnit.

Akce se konají od 3. května a probíhají v průběhu celého měsíce.
Přehled akcí s konkrétními informacemi o jejich konání naleznete v propagačním letáku na stránkách: www.brno-prorodiny.cz


20.4.2021 14:45:49

Zastupitelé projednali 100 bodů. Foto: Z. Kolařík(fpo) Na dubnovém zasedání projednali zastupitelé 100 bodů. Věnovali se dotacím na různé účely. Souhlasili s podáním žádosti o dotaci na stavbu Janáčkova kulturního centra. Sledovaným bodem byla pomoc podnikatelům, kteří si od magistrátu pronajímají nebytové prostory. Město jim při splnění daných kritérií odpustí 50 % nájmu, a to za období květen až červenec letošního roku.

Zastupitelé dnes odsouhlasili poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech a Podpora využití srážkové vody. Pro oba tituly je na letošní rok vyčleněno 20 milionů korun. Zelenou střechu bude mít nově i magistrátní budova na ulici Kounicova. Podrobněji se o tématu dočtete v tiskové zprávě.

Na provoz sportovišť a sportovní činnost dospělých vyčlenilo město Brno téměř 31 milionů korun. Dotace na provoz sportovišť bude rozdělena mezi 93 brněnských sportovních klubů nebo spolků. Peníze na podporu sportovní činnosti dospělých si rozdělí 109 žadatelů. Více se dozvíte v materiálu na webu města.

Jedním ze stěžejních projektů města je výstavba Janáčkova kulturního centra. Zastupitelé dnes souhlasili s podáním žádosti o dotaci na jeho výstavbu, a to ve výši 600 milionů korun. Další informace o tématu najdete zde.

Schváleny byly i dotace, které míří do nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby nebo realizujících projekty v sociální oblasti. Peníze podpoří vybrané služby sociální prevence včetně aktivizačních služeb pro děti a mládež. Příspěvky půjdou i na projekty, které navazují nebo doplňují sociální služby.

Jedním z posledních bodů dnešního jednání zastupitelstva byla pomoc podnikatelům, kteří si od magistrátu pronajímají nebytové prostory. Těm, kteří splní schválené podmínky, město odpustí za období květen za červenec letošního roku 50 % nájmu. Detailněji je téma popsáno v odkazu


19.4.2021 8:15:10

(zob) – Každých deset let se republika sčítá a letos v březnu to celé vypuklo znovu. Zásadní změnou tohoto sčítání je přesun do online prostředí. Hlavním nástrojem se stal elektronický formulář, ten můžete vyplnit až do 11. května. Od 17. dubna bude k dispozici i listinný formulář, který budou roznášet sčítací komisaři.  

Nejen epidemické důvody, kdy musíme udržovat sociální distanc, ale i zefektivnění celého procesu sčítání vedlo ke změně dotazníku z tradiční papírové formy na elektronický formulář na webu. Takto se již stihly sečíst téměř 4 miliony lidí. Podle aktuálních statistik je to v Jihomoravském kraji již 54,5 odeslaných formulářů na 100 bytů. 

Termín pro vyplnění formuláře sčítání lidu online se prodloužil až do 11. května. Všechny informace i formulář najdete na webu sčítání. Český statistický úřad si připravil také mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná pro Android i iOS. 

Sčítání online má velmi jednoduché a návodné ovládání. Připravit si musíte pouze občanský průkaz nebo pas, případně se lze přihlásit i přes elektronickou identitu či datovou schránku fyzické osoby. Následné vyplňování dotazníku obsahuje otázky o domácnosti, ve které bydlíte, proto je dobré připravit si informace o výměře bytu či vybavenosti plynem a vodou a způsobu vytápění. Tímto se letošní sčítání neliší od těch předchozích. Do formuláře můžete připojit i jednotlivé členy rodiny, s nimiž sdílíte domácnost a znáte jejich osobní údaje, a sečtete se takto dohromady. Příjemnou funkcí elektronického formuláře je možnost uložit si rozpracované údaje a vrátit se k nim později – to vše přes autentizované přihlášení. 

Sečíst se lze i s tužkou v ruce

Listinné formuláře bude možné vyplnit od 17. dubna. Sčítací komisaři je budou roznášet v předem avizovaném termínu. Předávat je budou vždy před domem, aby se minimalizovala zdravotní rizika. Vyplněné dokumenty v předem připravených obálkách můžete odevzdat přímo na poště nebo vhodit do kterékoliv poštovní schránky. Listinné sčítání končí také 11. května.

Sčítání lidu se týká každého občana a cizince, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Jeho výsledky přinesou velmi cenná data o životě v naší zemi. Pomáhají například při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.


16.4.2021 13:16:15

(ral) – Dva podchody a dva a půl kilometru naváděcích bariér. Přesně tohle už léta zachraňuje životy tisíců žab, které se z lesů a zahrádek na jaře stahují do Žebětínského rybníka, aby tu zplodily další generaci. V loňském roce byly poslední části zdejších provizorních zábran nahrazeny stabilními betonovými. Použití tvárnic, ke kterému se v Brně přistoupilo, je přitom možná světový unikát.

Stačí tři jarní noci, kdy teplota vystoupá nad 5–6 stupňů, aby žáby považovaly období zimování za ukončené a vydaly se vstříc jarnímu rozmnožování. U Žebětínského rybníka, který požívá ochrany coby přírodní památka a kam míří i ohrožené druhy jako ropucha obecná, skokan skřehotavý nebo rosnička zelená, jim však do tradičních cest vstoupila v 80. letech nově vybudovaná komunikace vedoucí po hrázi. Řada obojživelníků (kteří mimochodem představují celosvětově nejrychleji mizející skupinu obratlovců) už do trdliště, tedy do místa rozmnožování, nedorazila. Místní sice aktivně organizovali „brigády“ a žáby zachraňovali přenášením, bylo ale jasné, že situace potřebuje systémové řešení.

O desítky let později lze prohlásit, že „stavební“ část je hotová. Pod silnicemi byly vybudovány dva speciální podchody, a to, aby se k nim žáby vůbec dostaly, zajišťují více než dva kilometry zábran. Ty musejí být dostatečně vysoké, aby je žáby nepřeskočily, ale aby byly nuceny pohybovat se podél nich. Vzhledem k délce tohoto naváděcího opatření nezbývalo než hledat ekonomicky výhodný a zároveň funkční materiál: na profesionální „svodidla“ by stanovený rozpočet nestačil, levné řešení v podobě fólií v dřevěných rámech mělo nízkou trvanlivost a vyžadovalo neustálou péči. Spásný nápad využít ke stavbě zábran betonové tvárnice tak zabil všechny mouchy jednou ranou. „Osvědčilo se to jako levné a trvanlivé, pokud se některý z nich poškodí, jednoduše se vymění, celá zábrana je díky tomu lehce rozebratelná, neláká to zloděje, a ještě k tomu to ze Žebětína udělalo světový unikát,“ podotýká s úsměvem Josef Ferenc, který je u celého projektu od začátku.

Poslední betonové tvárnice byly do migrační lokality instalovány loni, zhruba dvacet let po tom, co se tu opatření začala budovat. Většinu nákladů tříetapového projektu hradilo město, na akci se ale podílela také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a spolupracovali i místní zemědělci nebo neziskové organizace. Igelitové zábrany zůstanou na několika málo místech, kde se instalace trvalých zábran setkala s nesouhlasem vlastníků pozemků.

Žebětínský rybník je chráněný od roku 1985. V jeho okolí žije podle odhadů na třicet tisíc žab a rybník slouží jako trdliště pro několik zvláště chráněných druhů obojživelníků, především pro ropuchu obecnou. Vyskytuje se tu ale i skokan skřehotavý a štíhlý, rosnička zelená nebo nechráněný, ale v posledních letech v přírodě rovněž ubývající skokan hnědý. K rybníku se dospělé žáby stahují během března a dubna, malé žabky putují nazpět do svých suchozemských domovů v průběhu června a července. 


15.4.2021 15:25:07

(ral) – Tisícovku hnědých kontejnerů rozváží SAKO v těchto dnech na stanoviště, která vytipovaly městské části. Od příštího pondělka začne bioodpad v týdenním intervalu svážet. Lidé mohou nové popelnice využít pro rostlinný odpad z domácnosti, jako jsou slupky nebo zbytky ovoce a zeleniny.

Hnědé kontejnery na bioodpad doplnily hnízda s kontejnery na plast, papír a sklo. Mají objem 240 litrů a vyvážet se budou jednou týdně. „Prioritně jsou určeny na biologicky rozložitelné zbytky z kuchyně, proto prosíme občany, aby pro zahradní bioodpad, jako listí, tráva, spadané ovoce, posekané větve, plevel a jiné, využívali nadále své domácí kompostéry, síť sběrných středisek odpadu, případně vyčkali na mobilní svoz velkoobjemovými kontejnery,“ podotýká Michal Kačírek ze společnosti SAKO.

Do hnědých popelnic patří rostlinný odpad z domácnosti, tedy slupky, jádřince, pecky, zbytky ovoce a zeleniny, pokojové rostliny (klidně i s hlínou z květináčů), kávová sedlina nebo popel z dřevěného uhlí. Pozor, neházejte sem rostliny napadené plísní – plíseň by prorostla i do zbylého obsahu a znehodnotila celý kontejner. „Do městských biopopelnic nepatří ani skořápky od vajíček, ani biopapír, ani skořápky ořechů. I když jsou to věci, které doma kompostovat lze, městské bio vozíme do Centrální kompostárny a tam je kompostovatelný proces zkrácen na maximálně půl roku a za tu dobu se tyto složky kvalitně nerozloží,“ upozorňuje Michal Kačírek.

Dále sem nedávejte živočišný odpad (maso, kosti, kůže), mléčné výrobky, oleje nebo exkrementy a samozřejmě ani úplně jiný než biologický odpad (nedopalky, noviny, kovy, plast apod.).

Více informací včetně rozmístění kontejnerů najdete na www.sako.cz.


15.4.2021 10:00:32

(zob) – Stále to není úplně známá věc, ale Brno je mimo jiné i jedním ze světových center elektronové mikroskopie. Tento zajímavý obor představují popáté Dny elektronové mikroskopie (DEM). Seznamte se se světem opravdu zblízka – od 14. do 18. dubna. 

Nahlédnout do nanosvěta můžete ode dneška třeba na výstavě „Mikrosvět na Svoboďáku“. Brno se dostalo pod drobnohled a na snímcích si ho prohlédnete až milionkrát zvětšené elektronovým mikroskopem. Detaily města tak nepřestávají fascinovat. 

Na náměstí Svobody bezesporu nepřehlédnete ani obří nafukovací nanostrukturu. Šest metrů vysoký bílý objekt je inspirován záběry z elektronových mikroskopů a jejich obrázky zdobí i některá okna struktury. Každý do ní může vstoupit a třeba si vyfotit selfíčko na památku. 

Jako suvenýr poslouží šťastlivcům taky speciální kulička, která 13krát denně, v každou celou od 11 do 23 hodin, vypadne z orloje.

Další program DEM bude probíhat letos online. Přednášky nebo panelové diskuze s předními odborníky z oboru elektronové mikroskopie najdete na webu DEM. Diskuzí se zúčastní i světově uznávaný vědec Ondřej Křivánek, který se věnuje rozlišení transmisních elektronových mikroskopů. Dále zhlédněte i živou ukázku práce přímo na elektronových mikroskopech a díky nim uvidíte na vlastní oči rozdíl mezi normální a nanorouškou. 

Mezi všemi přednáškami a diskuzemi si protáhněte tělo procházkou, ale ne jen tak ledajakou. Malinovského náměstí je začátkem historického exkurzu po brněnských stopách elektronové mikroskopie, která letos slaví v Brně již 70. výročí. Trasa plná úkolů a poznání končí v Technologickém parku. Půjdete i kolem Technického muzea, který byl původně budovou Tesly, kde se začaly první brněnské elektronové mikroskopy vyrábět sériově. 


7.4.2021 15:14:59

(zob) – Tradiční festival Dny polské kultury se letos uskuteční od 8. do 30. dubna a bude převážně online. Organizátoři přenesli z epidemiologických důvodů téměř celý program do vašich počítačů. Těšit se můžete na divadelní představení, scénická čtení, výstavy nebo přednášky.

Již po jedenácté se konají Dny polské kultury, multižánrový festival, který dává občanům Brna ochutnat z tradic a kultury Polska a partnerského města Poznaně. Spolupráce s Poznaní trvá již 55 let, slavit se bude tedy i toto výročí. 

Program festivalu je letos opět velmi pestrý. Výstavy, které se konají pod širým nebem, může navštívit každý. Expozice Architektura & kultura vyroste 13. 4. na náměstí Svobody a zprostředkuje nám fotografie nových polských muzeí, galerií nebo multifunkčních sálů. Zahrada kláštera na Mendlově náměstí bude od 19. 4. hostit výstavu Nemějte strach! Církev a cesta střední Evropy ke svobodě, kde se mohou návštěvníci seznámit s osudy čtyř významných církevních osobností perzekvovaných v období totality. 

Všechna divadelní představení pro děti i dospělé, přednášky třeba o zajímavostech polského jazyka nebo workshopy, například ZUCH. MEDIA vedený známým poznaňským blogerem Maciejem Mazurkem, ve kterém se bude zabývat komerčním využitím sociálních sítí a blogu, budou uvedeny online. 

Veškeré informace a program najdete na webu festivalu nebo na stránkách Knihovny Jiřího Mahena, která je spoluorganizátorem akce. Brno a Česká republika se na oplátku představí v Poznani na podzim tohoto roku v rámci pravidelných Dnů české kultury.


1.4.2021 9:27:38

(gak) – Na sobotu 3. dubna připadá 148. výročí narození Jana Jánského, objevitele krevních skupin. Při této příležitosti budou z časostroje na náměstí Svobody padat limitované kuličky.

DARUJME KREV PRO BRNO je brněnskou kampaní zaměřenou na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek a náboru dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně v Brně, která se začala realizovat v roce 2020 a pokračuje i letos.

Jednou z událostí, která je s tou kampaní spojená, je právě sobotní výročí narození Jana Jánského, který se zasloužil o objevení čtyř základních krevních skupin. V sobotu 3. dubna proto v 11 hodin vypadne z časostroje na náměstí Svobody první limitovaná kulička. Další budou následovat v každou celou hodinu až do 23. hodiny, kdy vypadne poslední.

Další limitované kuličky, které upozorní na dárcovství krve, jsou připraveny na 14. června, kdy se slaví Světový den dárců krve, 8. září ke 100. výročí úmrtí Jana Jánského a 19. září, na který připadá Světový den dárců kostní dřeně.


31.3.2021 8:12:14

(zug) – Tento týden najdete ve svých schránkách nový Brněnský metropolitan. Zajímá vás, co město Brno dělá pro ochranu životního prostředí? A co můžeme udělat my všichni? Pak nalistujte hlavní téma. Upozorňujeme také na začátek ražby tunelu, kterým bude pod Wilsonovým lesem jezdit tramvaj. A připomínáme výročí dvou kulturních institucí: Domu umění a Muzea romské kultury.

Čeká vás mix aktualit z magistrátu i brněnských organizací. Zpozornět by měli ti, kteří řeší nástup dětí do první třídy. Sběr žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání proběhne v dubnu, veškeré informace jsou dostupné na stránkách zapisdozs.brno.cz. 
Na jaře by měla začít ražba tunelu na Velkém městském okruhu Žabovřeská. Provázet ji budou uzavírky, přehled najdete na webu kopemezabrno.cz.
Nemluvit o tom, co by šlo v Brně změnit, ale jít a udělat to. Taková je myšlenka pátého ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. V něm mohou lidé do 15. května navrhnout projekty celkem za 35 milionů korun.
Na Stamicově v Kohoutovicích se uvolnilo pět jednopokojových startovacích bytů. Žádosti se odevzdávají na podatelně Magistrátu města Brna do 15. dubna, ze zájemců splňujících všechny podmínky se následně vybírá losem a smlouvu s nimi město uzavře na tři roky.
Začala architektonicko-výtvarná soutěž o návrh vodního prvku pro Dominikánské náměstí a do konce dubna se dárci krve mohou zapojit do soutěže 4,5 dl pro život.
Máte chuť udělat něco pro svou kondici a pro přírodu a přitom se pobavit? Pak přijměte květnovou výzvu Do práce na kole. Registrace potrvá také do konce dubna. 

Dvě výstavní instituce, dvě výročí

O testovacím centru zaměřeném na umělou inteligenci a robotiku v průmyslu i o autech bez řidiče jsme si povídali s vědcem Pavlem Václavkem ze CEITEC VUT. V hlavním tématu najdete přehled, co se v oblasti ochrany životního prostředí děje v Brně nového. A ochraně – tentokrát živočichů – se věnuje i fotoreportáž, která ukazuje opatření, jež mají chránit faunu a flóru v okolí velkých staveb.
Dům umění letos slaví 110 let od svého založení, více se o něm dozvíte v rubrice Historie. A třicetileté výročí si připomíná Muzeum romské kultury. „Nejvýznamnější datum je 7. duben, kdy jsme v roce 1991 muzeum registrovali, a zároveň 8. dubna je Světový den Romů. Na 7. dubna proto plánujeme online koncert a zahájení nové výstavy,“ prozradila dlouholetá ředitelka muzea Jana Horváthová.
Online prostředí zatím stále využívá i celá kulturní scéna v Brně, v káznici se chystá jarní várka živě streamovaných koncertů, Moravská zemská knihovna se podílela na virtuální výstavě o hudebním skladateli Antonínu Rejchovi a Art a Scala umožňují proměnit v kino vlastní obývák.
A na závěr sport – bývalý mistr světa a pravděpodobně nejúspěšnější boxer českých dějin Lukáš Konečný se na konci února vrátil do ringu. Jeho soupeřem byl Brňan Pavel Albrecht. Jak se na zápas připravoval a kudy vedla jeho cesta k boxu?

Dubnový Brněnský metropolitan si můžete prohlédnout online zde.

Městský měsíčník dostávají obyvatelé Brna zdarma do poštovních schránek. Pokud by vám aktuální číslo nepřišlo do čtvrtka 1. dubna 2021 do schránky, napište nám na e-mailovou adresu tis@brno.cz.Informace DPmB a IDS-JMK

Dočasná změna autobusových linek na Jugoslávské
Z důvodu postupu stavebních prací v rámci rekonstrukce ulice Lesnické nebude od 9:00 v pondělí 26. dubna 2021 do ukončení prací (předpoklad do 13. května 2021) možná jízda autobusů křižovatkou Jugoslávská × Lesnická.

Linky x9 a N93 pojedou v obou směrech odklonem ulicí Helfertovou.

Zastávka Jugoslávská bude pro obě linky přeložena do ulice Merhautovy:
• ve směru k Dětské nemocnici k zastávce linky 5
• ve směru na Lesnou k zastávce u chodníku za tramvajovým ostrůvkem

Schéma přístupu na přeloženou zastávku – ke stažení

Dočasné přeložení zastávky Komárov směr Horní Heršpice
Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky je od 8:00 ve středu 21. dubna 2021 do ukončení prací (předpoklad do 31. července 2021) dočasně přeložena zastávka autobusů Komárov ve směru do Horních Heršpic.

Pro linky 49, 50, E50 a N94 je zastávka přeložena cca o 110 metrů vpřed.

Pro linku 509 je zastávka přeložena cca o 130 metrů vpřed.

Plánovaná výluka tramvají v ulici Lidické
Z důvodu výměny kolejí nebude pravděpodobně o víkendech 1. – 2. a 8. – 9. května 2021 průjezdná ulice Lidická pro tramvaje. Linka 1 bude ukončena v zastávce Malinovského náměstí, linka 6 pojede odklonem na Červinkovu. Náhradní dopravu ve vyloučeném úseku zajistí autobusy.

 Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu www.dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby NewsLetter.

Obnovení zastávky Moravské náměstí pro linku 67
S platností od pondělí 19. dubna 2021 byla do trasy linky 67 opět zařazena zastávka Moravské náměstí. Autobusy v obou směrech obsluhují zastávky společně s linkami 3, 5 a 9.

V této souvislosti došlo ke změně režimu zastávky Janáčkovo divadlo, která je nově celodenně na znamení.

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 1. etapa
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvají do Starého Lískovce.

Tramvajové linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova.
• Neobslouží tak zastávky Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávka Švermova bude pro výstup i nástup obsluhována ve smyčce tramvají.
• Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Běloruská.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Autobusová linka x6 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí (od vyhlášení) – Vltavská – Labská.
• V souvislosti s výlukou autobusů v ulici Labské pojede linka x6 do odvolání (přibližně do poloviny května) v úseku Osová – Vltavská odklonem ulicí Vltavskou. Nebude obsluhovat zastávku Pod nemocnicí, na odklonové trase obslouží zastávku Osová u tramvajových zastávek.

Autobusová linka x8 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy.
• V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které budou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obslouží zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou.
• V souvislosti s výlukou autobusů v Bosonohách bude linka x8 ukončena na Bosonožském náměstí. Vybrané spoje v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách budou ukončeny v zastávce Tranzitní plynovod.
• Linka x8 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Komárov / Mariánské náměstí – Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov a dále pojede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
• Zastávka Ústřední hřbitov bude ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastaví autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské.
• V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně pojede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova pojedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická.
• Linka 61 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 69 bude po dobu výluky zcela mimo provoz.
• Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.

Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Běloruská.
• V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.

Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zastávku Humenná do zastávky Běloruská.
• V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.
• Noční spoje linky 403 budou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstane zachován přestup na linku N91.

Od 1. července 2021 naváže na tuto výluku další etapa, během níž nebude možná jízda tramvají ani do smyčky Švermova. Linky 6 a 8 pojedou odklonem do smyčky Ústřední hřbitov a dojde k souvisejícím změnám v organizaci náhradní dopravy. Podrobnosti budou zveřejněny.

Informační leták – ke stažení

Schéma dopravních opatření – bude k dispozici ke stažení

Jízdní řády uvedených linek budou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Oprava křižovatky u Semilassa – 3. etapa
Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy došlo od zahájení provozu nočních linek v neděli 18. dubna 2021 k dalšímu omezení provozu linek MHD u zastávky Semilasso.

Tramvajová linka 6 jede od zastávky Semilasso odklonem přes zastávku Tylova do zastávky Vozovna Medlánky.
• Neobsluhuje tak zastávku Královo Pole, nádraží. Náhradou je možné využít souběžné trolejbusové a autobusové linky.
• Zastávka Semilasso směr Tylova je pro linky 1 a 6 přeložena cca o 100 metrů zpět (před křižovatku s ulicí Metodějovou).

Trolejbusová linka 30 a autobusové linky 44, 53 a 84 jedou v úseku Královo Pole, nádraží – Husitská obousměrným odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou.
• Zastávka Semilasso směr Husitská zůstává stejně jako v předchozí etapě přeložena do ulice Božetěchovy, zastávka Semilasso směr Královo Pole, nádraží je obsluhována společně s linkami 1 a 6 na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou.

Autobusové linky 41 a 71 jedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní.
• V uvedeném směru tak vynechávají tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase zastavují na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi jedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Semilasso.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží jede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou.
• Vynechává tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží jede v úseku Kořískova – Husitská odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní, Božetěchovou a Metodějovou.
• Vynechává tak zastávku Tylova.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Žitná (v ulici Novoměstské), Královo Pole, nádraží (zastávka linky 30) a přeloženou zastávku Semilasso v ulici Božetěchově.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru od hlavního nádraží jedou v úseku Husitská – Tylova odklonem ulicemi Metodějovou a Božetěchovou.
• Zastávku Semilasso obsluhuje v přeložené poloze před křižovatkou s ulicí Metodějovou (společně s linkami 1 a 6).

Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 84 a linkami 30, 41, 42, 70 a 71 v ranních a večerních hodinách je realizována v zastávce Královo Pole, nádraží!

Pro usnadnění přestupu na tramvaj jede regionální autobusová linka 301 ve směru do Brna přes zastávku Řečkovice (přestup na linku 1).

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády uvedených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Dočasné přeložení zastávky Hrnčířská směr Pionýrská
 Z důvodu rekonstrukce zastávkového ostrůvku je od 8:00 v úterý 13. dubna 2021 do ukončení prací dočasně přeložena zastávka Hrnčířská ve směru do centra, a to přibližně o 100 metrů vpřed.

Zastávka Všechovice bez obsluhy od 23. 5. 2020

Od soboty 23. 5. 2020 do úterý 31. 8. 2021 všechny spoje linky 321 pojedou obousměrně v úseku mezi zastávkami Všechovice, rozc. 0.5 a Skalička, hostinec mimo zastávku Všechovice, která zůstane během výluky zcela bez obsluhy.

Využijte zastávku Všechovice, rozc. 0.5.

Změna zastávek:
Všechovice: zcela bez obsluhy.BRNO: Rekonstrukce ulice Ondráčkovy

Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 1. března 2020 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2021) částečně uzavřena ulice Ondráčkova v Líšni. Práce budou probíhat v několika etapách, přičemž v první etapě dojde k následujícím opatřením:

Autobusová linka 55 bude ukončena v zastávce Podolská (přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV.).

Z provozních důvodů (nemožnost otočení kloubového autobusu v zastávce Podolská) dojde k záměně konečných zastávek na nočních linkách N97 a N99. Linka N97 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do zastávky Podolská, linka N99 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do smyčky Líšeň, hřbitov.

Regionální autobusová linka 151 pojede od 2. 3. 2020 ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.

Jízdní řád linky 151 platný od 2. 3. 2020

Změny zastávek:

Náměstí Karla IV. – pro linku N99 směr Hlavní nádraží přeložena do ulice Šimáčkovy ke křižovatce s ulicí Ondráčkovou, pro linku 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78
Macháčkova, Velatická – místo linky N99 obsluhovány linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Podolská – přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV., místo linky N99 obsluhována linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Mariánské údolí – obsluhována pouze končícími spoji linky 151, bez obsluhy linkami 55 a N99
Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká, Líšeň, hřbitov – místo linky N97 obsluhovány linkou N99
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon


BRNO: Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní

BRNO: Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní

Od soboty 31. 8. 2019 v souvislosti s otevřením ulice Dornych dochází k následujícím úpravám na linkách IDS JMK:

Linka 48 bude vedena mezi zastávkami Konopná a Úzká obousměrně po ulici Dornych se zastávkami Zvonařka a Konopná umístěné v ul. Dornych.

Linka 109 bude vedena mezi zastávkami Komárov a ÚAN Zvonařka obousměrně ul. Dornych a Zvonařka bez zastavování v zastávkách po trase.

Linky 509, 610, 611 budou mezi zastávkami Brno, Hlavní nádraží (ul. Uhelná) a Komárov vedeny ul. Dornych bez zastavování v zastávkách po trase.

Linka 612 bude mezi zastávkami Brno, Hlavní nádraží (ul. Uhelná) a Průmyslová vedena ul. Dornych, Zvonařka, Olomoucká a Těžební bez zastavování v zastávkách po trase.

U linek 106, 107, 601 a 602 dochází k obnovení zastávky Zvonařka ve směru do Brna ve stejnojmenné ul. u označníku pro okružní linku 84.

U linek 701 a 702 dochází k obnovení zastávky Zvonařka ve směru do Brna v ul. Dornych naproti bývalé smyčce tramvají Zvonařka a v uvedeném směru jsou tedy vedeny do zastávky Úzká původní trasou ul. Dornych.


Přehled změn na mětských linkách IDS JMK v Brně:

Během této etapy stavebních prací dojde k obnovení provozu v ulici Dornych a bude uzavřena ulice Plotní. Zastávka Zvonařka bude soustředěna do poloh v blízkosti křižovatky ulic Dornych a Zvonařka.

Linky 9, 12, 47, 49, 61 a E76 budou i nadále v provozu po stávajících výlukových trasách beze změn.

Linky 40, 48, 50, 63, E63 a N95 pojedou po stávajících výlukových trasách. Mezi zastávkami Úzká – Konopná pojedou v obou směrech ulicí Dornych s obsluhou nové zastávky Kovářská. Nebudou obsluhovat zastávku Železniční, zastávka Zvonařka pro ně bude přeložena na ulici Dornych.

Linka 67 ve směru do centra pojede po stávající trase beze změn.

Linka 67 ve směru z centra pojede nově od zastávky Škrobárenská přes zastávku Konopná. Nebude již obsluhovat zastávky Černovické nábřeží, Černovická a Mariánské náměstí (směr zastávka Komárov). Spoje, které jsou nyní v provozu pouze do Komárova, pojedou nově od zastávky Škrobárenská přes zastávku Konopná na Mariánské náměstí (směr zastávka Černovická).

Linka 77 ve směru do centra pojede po stávající trase beze změn (včetně zachování vedení vybraných spojů na Hlavní nádraží),

Linka 77 ve směru z centra pojede mezi zastávkami Úzká – Tržní opět přes zastávky Zvonařka a Hladíkova. Nebude již obsluhovat zastávky Vlhká a Masná.

Linka N94 bude ve směru od Modřic na Hlavní nádraží opět obsluhovat zastávku Zvonařka.

Linka N94 ve směru od Hlavního nádraží do Modřic pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Tržní opět přes zastávky Úzká, Zvonařka a Hladíkova. Nebude již obsluhovat zastávky Vlhká a Masná, zastávku Tržní obslouží v běžné poloze na ulici Hladíkově.


Regionální autobusové linky 106, 107, 601 a 602 při jízdě do Brna opět obslouží zastávku Zvonařka (společně s linkou 84).

Regionální autobusové linky 701 a 702 při jízdě do Brna opět obslouží zastávku Zvonařka (na ulici Dornych, společně s linkami směr Hlavní nádraží).

Zastávku Železniční nebude možné obsloužit! Využijte zastávku Konopná.

Nově bude zřízena (resp. obnovena) zastávka Kovářská, přibližně v poloze tramvajové zastávky před výlukou.

Zastávka Zvonařka bude sjednocena pro všechny směry do blízkosti křižovatky ulic Dornych a Zvonařka.


Přesun zastávky Troskotovice, prodejna
Zastávka Troskotovice, prodejna je přeložena na silnici III/39612 poblíž domu č.p. 147 v Troskotovicích od 7.7.2020.

Dlouhodová výluka v obci Rybníky
Od 21. 9. 2020 do 30. 6. 2021 bude probíhat dlouhodobá výluka týkající se linek 432, 443 a 443.

Linka 432 pojede v úseku mezi zastávkami Kadov, rozc. 1.5 a Moravský Krumlov, Jatky obousměrně odklonem po trase: zast. Kadov, rozc 1.5 – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. Dobelice, ObÚ – sil. II/396 – sil. III/4135 – zast. Petrovice – sil. III/4135 – silnice II/413 – zast. Mor. Krumlov Jatky a dále po své pravidelné trase. Linka 432 bude zcela vynechávat obec Rybníky vyjma prvního ranního spoje č. 1.

Linky 443 a 444 pojedou v úseku mezi zastávkami Moravský Krumlov, Jatky a Vémyslice, váha obousměrně odklonem po trase: Moravský Krumlov, Jatky – sil. II/413 – sil. III/4135 – sil. II/396 – sil. II/413 – zast. Dobelice, Krumlovská – sil. II/413 – zast. Rybníky – sil. II/413 – zast. Dobelice, Krumlovská – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. Vémyslice, váha a dále po své pravidelné trase.

Změna zastávek:
oba stálé označníky zastávky Rybníky – přeložení na objízdnou trasu do provizorní točny busů k zemědělskému objektu poblíž Drápalova mlýnu na konci obce Rybníky ve směru na Dobelice do jedné zastávky
zřízení dočasné zastávky Dobelice, ObÚ (směr Znojmo) – zřízení druhého sloupku zastávky Dobelice, ObÚ pro směr Znojmo na sil. II/396 v Dobelicích před domem č.p. 32 pro linku 432
obě stálé zastávky Dobelice, Krumlovská – úplně bez obsluhy linkou 432, vyjma prvního ranního spoje č.1

Neobsluhované zastávky:
Moravský Krumlov, SPS – obě stálé zastávky dočasně úplně bez obsluhy linkami 432, 443 a 444 a bez náhrady

Dočasné zrušení zastávky Klobouky u Brna, škola
Zastávka  „Klobouky u Brna, škola“ bude od 9. 11. do 11. 12. 2021 bez obsluhy. Využijte zastávku Klobouky u Brna, náměstí. Děkujeme za pochopení.

BRNO: Dlouhodobá výluka v ulici Křižkovského
Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu bude od 5:00 v pondělí 9. listopadu 2020 po dobu cca 8 měsíců omezen provoz v ulici Křížkovského.
Linky 44 a N98 ve směru na Mendlovo náměstí pojedou v úseku Velodrom – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Poříčí a Křížovou. Vynechají tak zastávku Křížkovského, zastávku Velodrom obslouží v přeložené poloze (viz níže). Linka 44 navíc v úseku Velodrom – Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Linky 84 a N98 ve směru do Pisárek pojedou po běžné trase ulicí Křížkovského, zastávku Křížkovského však obslouží v přeložené poloze (viz níže).

Změny zastávek:
Velodrom – ve směru na Mendlovo náměstí přeložena na spojovací komunikaci mezi ulicemi Křížkovského a Bauerova (naproti 4. bráně BVV, ve směru ke kruhovému objezdu)
Křížkovského – ve směru na Mendlovo náměstí bez obsluhy, ve směru do Pisárek přeložena cca o 170 metrů vpřed (k vědeckému centru VIDA!)

Přesun zastávky Vysočany, Housko
Od 20.11. 2020 probíhá rekonstrukce komunikace ve Vysočanech. Zastávka Vysočany, Housko pro oba směry se posouvá o cca 150 metrů k Šošůvce.
Platí do odvolání.

Zastávka Mikulčice, Těšice“ bez obsluhy linkou 572
Linka 572 pojede mezi zastávkami „Mikulčice, ObÚ“ a „Lužice, žel. st.“ obousměrně odklonem po místní komunikaci spojující silnici u obecního úřadu a hlavní silnici u hřbitova, dále do Lužice již po hlavní silnici. Vynechá tak zastávku „Mikulčice, Těšice“.

Přesun zastávky Radostice, sokolovna
Od středy 6. 1. 2021 do soboty 1. 1. 2022 je přesunuta zastávka Radostice, sokolovna na ulici Hlavní.
Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází na ulici Hlavní u křižovatky s ulicí Sokolskou.

BRNO: Výluka Lesnická
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace, tramvajové tratě a chodníků v ulici Lesnické bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 9 měsíců přerušen provoz tramvají na Lesnou.

Linka 9 bude od zastávky Jugoslávská (zastávky linky 5 v ulici Merhautově) odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť.
Provoz linky 11 bude upraven v souvislosti s výlukou Žabovřeská a oblast Černých Polí a Lesné nebude touto linkou obsluhována.

Náhradní dopravu z východní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka 46
, která bude od zastávky Provazníkova odkloněna po trase Pošta Černá Pole (nová zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Zemědělská – Erbenova – Schodová – Náměstí 28. října – Dětská nemocnice.

Náhradní dopravu ze západní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka x9 po trase Haškova – Loosova – Fillova – Slavíčkova – Halasovo náměstí – Fügnerova – Bieblova – Lesnická – Pošta Černá Pole (zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Tomanova (přeložena na ulici Jugoslávskou) – Jugoslávská – Dětská nemocnice.

Linky 46 a x9 budou v zastávce Dětská nemocnice provozně propojeny, tzn. autobusy linky 46 od náměstí 28. října budou pokračovat jako linka x9 zpět na Lesnou a naopak autobusy linky x9 od Jugoslávské budou pokračovat jako linka 46 na Lesnou.

Noční autobusová linka N93 bude v úseku Bieblova – Jugoslávská odkloněna po trase shodné s výlukovou linkou x9.

Pro přestup mezi tramvajovými linkami a autobusy náhradní dopravy je možné využít zastávky Dětská nemocnice nebo Štefánikova čtvrť.

Změny zastávek:
Jugoslávská – pro linku 9 přeložena do ulice Merhautovy, linka x9 obslouží původní zastávku linky 9 v ulici Jugoslávské
Tomanova – přeložena do ulice Jugoslávské, obsluhována linkami x9 a N93
Zemědělská – přeložena do ulice Zemědělské, obsluhována pouze linkou 46
Pošta Černá Pole – zřízena u křižovatky Jugoslávská × Zemědělská, obsluhována linkami x9, 46 a N93
Lesnická – bez obsluhy linkou 46, linky x9 a N93 obslouží zastávky linek 25 a 26
Bieblova, Fügnerova, Halasovo náměstí – linka x9 obslouží zastávky společně s linkou N93 na přilehlých komunikacích
Čertova rokle – bez obsluhyBRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Komína a Bystrce (Výstavba VMO Žabovřeská)
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.
Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do BystrceBrno: Výluka Ondráčkova
Autobusové linky 55 a N99 pojedou v úseku Náměstí Karla IV. – Mariánské údolí odklonem ulicí Holzovou a přes Podolí. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky Muzeum dopravy, Slatina, rozcestí, Podolská a Mariánské údolí. Vybrané spoje budou ukončeny v zastávce Jírova.

Náhradní dopravu zajistí minibusová linka x55 v trase Jírova – Náměstí Karla IV. – Macháčkova – Velatická, která v oblasti ulice Ondráčkovy pojede po místních komunikacích. Zastávka Velatická bude přeložena na obslužnou komunikaci cca o 230 metrů k náměstí Karla IV.

Linka 151 bude ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.

Změny zastávek:
Náměstí Karla IV. – pro linky 55, N99 a 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78, linka x55 obsluhuje zastávky linky 55
Macháčkova – obsluhována pouze linkou x55
Velatická – přeložena cca o 230 metrů k náměstí Karla IV. na obslužnou komunikaci k mostku přes potok, obsluhována pouze linkou x55
Podolská – přeložena do ulice Podolské, cca 250 metrů od křižovatky s ulicí Ondráčkovou, obsluhována vybranými spoji linek 55, N99 a 151
Mariánské údolí – obsluhována vybranými spoji linek 55, N99 a 151
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon


Přesuny zastávek - linka 151:
• Podolí, Líšeňská pro spoje do a ze zastávky Brno, Jírova je přesunuta na ulici Palouk ke křižovatce U Zrcadla.
• Brno, Nám. Karla IV je přesunuta na ulici Belcrediho k zastávce linek 58 a 78.

Neobsluhované zastávky: - linka 151
• Brno, Macháčkova (linkou 151)
• Brno, Velatická (linkou 151)
• Brno, Podolská (linkou 151)

Tarifní informace: Pro cestu linkami 55 a N99 do Mariánského údolí není nutné dokupovat jízdenku pro tarifní zónu 610.


Změny nástupišť Úzká
Nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v dubnu 2021) bude z důvodu pokračujících oprav povrchu komunikace v ulici Dornych dočasně změněna obsluha zastávek Úzká směr Opuštěná/Hybešova v ulici Úzké:
  • Stanoviště č. 4 (současná zastávka pro linky 48, 50, 63, N94 směr Hlavní nádraží) – nově bez obsluhy (pouze pro odstavení regionálních autobusů);
  • Stanoviště č. 5 (současný výstup linek 701, 702) – nově nástup linek 701 a 702;
  • Stanoviště č. 6 – i nadále bez obsluhy;
  • Stanoviště č. 7 (současný nástup linek 701, 702) – nově zastávka linek 48, 50, 63 a N94 k Hlavnímu nádraží.

Výluka v Moravském Krumlově - ulice Rakšická
Od pondělí 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 bude probíhat výluka regionálních autobusů v Moravském Krumlově - ulice Rakšická.

Linky 432 a 445 pojedou v úseku mezi zastávkami Mor. Krumlov, jatky a Mor. Krumlov, aut. nádr. obousměrně odklonem po objízdné trase ulicemi Moravského Krumlova: ul. Znojemská – ul. Zámecká – ul. Smetanova – nám. T. G. Masaryka – ul. Pod Hradbami – ul. Dvořákova. Na objízdné trase budou obsluhovat všechny zastávky: Mor. Krumlov, jatky (na ul. Znojemská); Mor. Krumlov, Břízová; Mor. Krumlov, poliklinika; Mor. Krumlov, u parku a Mor. Krumlov, nám.
Linka 164 pojede v úseku mezi zastávkami Mor. Krumlov, Durdice a Mor. Krumlov, Kavalírka obousměrně odklonem po objízdné trase ulicemi Durdická - Václavská.
Linka 440 pojede mezi zastávkami Moravský Krumlov, Durdice a Moravský Krumlov, Václavská obousměrně odklonem ulicemi Durdická a Václavská.

Neobsluhované zastávky:
- oba stálé označníky zastávky Mor. Krumlov, jatky (na ul. Okružní) – úplně bez obsluhy linkami 432 a 445, jako náhradou se budou obsluhovat označníky zast. Mor. Krumlov, jatky na ul. Znojemská.
- oba stálé označníky zastávky Mor. Krumlov, provozovna ČAS (na ul. Okružní) – úplně bez obsluhy linkami 432 a 445, bez náhrady.
- zastávka Mor. Krumlov, Kavalírka (označník směr aut. nádr.) – úplně bez obsluhy linkou 445.

Výluka v Bosonohách - ulice Troubská
Od pondělí 1. 2. 2021 do čtvrtku 6. 5. 2021 bude probíhat výluka v Bosonohách na ulici Troubská, která se bude týkat linky 51 a linky xS4 (náhradní doprava za vlak).

Linka 51: všechny spoje pojedou mezi zastávkami Hoštická (resp. Pražská) a Troubsko, ObÚ obousměrně přes Veselku. Vynechají tak zastávky Troubsko, Nová a Troubsko, kaplička. Na objízdné trase obslouží zastávky Tranzitní plynovod; Troubsko, Kovopodnik a Troubsko, Veselka v ulici Polní. Zastávka Troubsko, ObÚ bude přeložena k označníku v ulici Zámecká.

Linka xS4: všechny spoje na linkách B a C pojedou mezi zastávkami Brno, Ústřední hřbitov a Troubsko, Nová obousměrným odklonem ulicemi Jihlavská, Dlouhá, Hraničky, Elišky Přemyslovny, Klobásova a dále přes Ostopovice do Troubska.

Změna zastávek:
Troubsko, Nová - bez obsluhy linkou 51
Troubsko, kaplička - bez obsluhy linkou 51
Troubsko, ObÚ - ve směru do Popůvek v ulici Zámecká pro linku 51

Zastávka Blansko, Brněnská pro linku 152 bez obsluhy
Od 8. 2. 2021 do 31. 5. 2021 pojede linka 152 mezi zastávkami Blansko, Svitavská a Blansko, Synthon obousměrně
po objízdné trase ulicemi Na Lukách a Na Brankách. Na trase vynechá zastávku Blansko, Brněnská.

Změna zastávek:
Blansko, Brněnská – zastávka bez obsluhy

Tišnov: Výluka Dvořákova
Od pondělí 15. 2. 2021 do pravděpodobně 20. 8. 2021 bude probíhat oprava ulice Dvořákova v Tišnově.

Linka 333 pojede ve směru do Lomnice mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Kukýrna všemi spoji odklonem ul. Janáčkova, přes nám. Komenského a nám. Míru a dále po své trase, čímž vynechá zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova. Náhradou zastaví na dočasně zřízené zastávce Tišnov, nám., umístěné před budovou městského úřadu.

Garantované návaznosti ze zastávek Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova budou přesunuty do zastávky Tišnov, žel.st.

Účelové spoje linek 311, 330 a 331 (ke gymnáziu) běžně vedené přes zastávku Tišnov, Riegrova budou upraveny následovně:
spoje 311/26, 330/70, 330/6 a 331/190 pojedou od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, Riegrova, kde budou ukončeny;
• spoj 330/80 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., kde bude ukončen; cestující do zastávky Tišnov Riegrova mohou využít ostatních spojů mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Riegrova (resp. Tišnov, nám.);
• spoj 331/6 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech školního vyučování ihned pokračovat jako linka 333 přes Tišnov, nám. dále do Lomnice.

Sledujte prosím výlukové jízdní řády.

Výluka v Boskovicích - linka 259
Od pondělí 1. 3. do čtvrtka 15. 7. 2021 bude probíhat výluka v Boskovicích (silnice III/37424 mezi II/152 a III/37425 - Boskovice, Pilské údolí - ulice Podhradí).

Linka 259 mezi zastávkami Boskovice, Sušilova ZŠII a Újezd u Boskovic pojede po objízdné trase II/374 a III/37424 ve směru od Blanska přes zastávky Boskovice, aut. st. a Boskovice, Mánesova dle výlukového jízdního řádu.

Změna zastávek:
Boskovice, Podhradí – zastávka není obsluhována linkou 259
Boskovice, v údolí – zastávka přesunuta za křižovatku směr Blansko

Přesun zastávky Střelice, Vršovice
Od pondělí 1. 3. 2021 do pátku 17. 9. 2021 bude z důvodu uzavírky lávky přes žel. trať přesunuta zastávka Střelice, Vršovice o cca 400 metrů blíže centru obce u odbočky k železniční stanici.

Děkujeme za pochopení.

Přesun zastávky Šardice, u kapličky
Od 3. 3. 2021 do 31. 8. 2021 dojde k přesunu zastávky Šardice, u kapličky. Zastávka Šardice, u kapličky (oba směry) bude posunuta (na hlavní silnici) 120 metrů směr Kyjov.
Přesun je  součástí výluky Hovorany - Šardice - více zde.

Přesun zastávky Kratochvilka
Z důvodu výstavby kanalizace jsou od 4. 3. 2021 do 30. 6. 2021 přesunuty zastávky Kratochvilka v obou směrech na lince 422 o přibližně 200 m směrem k obci Babice u Rosic před před domy 134 a 143.


Blansko: Změna tras některých linek (omezení Blansko, náměstí Republiky a ulice Seifertova)
Nově až od středy 10. 3. 2021 do středy 30. 6. 2021 bude upraven provoz linek IDS JMK v Blansku následovně:

Linka 221 pojede mezi zastávkami Poliklinika a Bezručova/Kaufland odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a Mlýnská. Na trase zastaví ve směru Okružní na zastávce
Poříčí a vynechá zastávku Seifertova, ve směru Aut. st. vynechá zastávku Náměstí Svobody a zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.

Linky 222 a 223 pojedou mezi zastávkami Poliklinika/Pošta a Dvorská/Hřbitov/Bezručova odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a Mlýnská. Na trase zastaví ve směru
Sever na zastávce Poříčí a vynechá zastávku Seifertova, ve směru Aut. st. zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u Restaurace U Štěpánků (mimo spoje (2 a 50 linky 222) a na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.

Linka 226 pojede mezi zastávkami Hřbitov a Svitavská odklonem ulicemi Mlýnská, Vodní a Svitavská. Na odklonové trase zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici
Dvorská u Restaurace U Štěpánků a vynechá zastávku Náměstí Republiky

Linka 234, spoje vedené z Boskovic do Blanska přes zastávku Poliklinika pojedou mezi zastávkami Bezručova a Poliklinika odklonem ulicemi Mlýnská, Vodní, Smetanova a
Sadová. Na objízdné trase zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová. Spoje z Boskovic do Blanska vedené mimo zastávku Poliklinika pojedou mezi
zastávkami Bezručova a Svitavská odklonem ulicemi Mlýnská, Vodní, Svitavská a na trase neobslouží zastávku Náměstí Republiky.

Přesunuté zastávky:
Nám. Svobody – zastávka přesunuta do ulice Dvorská k Restauraci U Štěpánků. Přesunutou zastávku neobsluhuje linka 221.
Nám. Republiky – zastávka přesunuta do ulice Sadová mezi kruhový objezd a křižovatku s ulicí Seifertova (linka 226 a spoje linky 234 mimo zastávku Poliklinika zastávku
neobsluhují – zastavují na zastávce Svitavská)
Seifertova – zastávka bez obsluhy, náhradní zastávka Poříčí

Přesun zastávky DUBŇANY, ROZC. K ŽEL. ST.
Od pondělí 29. 3. do 31. 5. 2021 bude přesunuta zastávka DUBŇANY, ROZC. K ŽEL. ST. Přesuny jsou do 100 metrů.


Změna Tarifu od 1. dubna 2021
Od 1. dubna dochází k následujícím drobným úpravám tarifu IDS JMK.

Senioři nad 70 let mohou svůj nárok na bezplatné cestování v zónách 100 + 101 nově prokázat jen občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Průkazky IDS JMK s bezplatným kupónem zůstává nadále v platnosti. Průkazku i kupón nadále vydají České dráhy – toto je vhodné zejména pro ty, kteří se nechtějí prokazovat občanským průkazem.

Děti ve věku 6 až 10 let, které cestují v zónách 100 + 101 bezplatně, rovněž už nemusí ale mohou mít průkazku s kupónem. Prokazují se jízdním dokladem nebo dokladem vystaveným veřejnou institucí obsahujícím jméno, příjmení a datum narození dítěte (např. kartičkou zdravotní pojišťovny).

Bezplatné předplatní jízdenky pro doprovod dítěte do 3 let pro cesty v zónách 100 + 101 se již budou vydávat pouze elektronicky. Dosud vydané průkazky s kupónem lze nadále použít.

Ruší se zvláštní roční kupón pro důchodce do 70 let za 840 Kč, který umožňoval v zónách 100 + 101 cesty za jízdné Zlevněné A. Pokud jej ještě někdo má, může jej využívat pro cesty po Brně s jízdenkami Zlevněnými A až do konce jeho platnosti. Nové kupóny nebudou vydávány.

Senioři nad 70 let, děti do 10 let i doprovod dítěte do 3 let si mohou pořídit elektronické průkazy na bankovní kartě opravňující k bezplatnému cestování na brnoid.cz nebo na oficiálním celokrajském eshopu IDS JMK: https://eshop.idsjmk.cz.

PRODLOUŽENO: Přesun zastávky Bořetice, žel. st. ve směru Klobouky u Brna
Zastávka Bořetice, žel. st. ve směru Klobouky u Brna bude přesunuta před železniční přejezd až do 23. 4. 2021.

Přesun zastávky Kořenec
Od 5. 4. do 31. 5. 2021 budou pokračovat práce na vodovodu a kanalizaci v Kořenci. Zastávka Kořenec bude přesunuta o cca 250 metrů ve směru Šebetov

Dlouhodobá vlaková výluka - změny jízdních řádů od 6. 4. 2021
Vážení cestující,

od 6. 4. 2021 bude na železnici probíhat dlouhodobá výluka na trati mezi Brnem a Prahou přes Českou Třebovou.  Dálkové nezaintegrované vlaky budou přesměrovány přes Žďár nad Sázavou.

Upraveny jsou také jízdní řády vlakových linek IDS JMK - S2+R19, S3+R9 a dalších linek. V souvislosti s tím budou upraveny jízdní řády návazných regionálních autobusů. .
Změny jízdních řádů souvisí také s epidemií COVID-19 - přehled zrušených a obnovených vlaků (stav k 6. 4. 2021).


Od 6. 4. 2021 se v rámci IDS JMK mění jízdní řády těchto linek:
vlakové linky: S2, S3, S6, S9, S22, S31, S51, R9, R13, R19, R50.
autobusové linky: 215, 226, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 261, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 321, 650

Děkujeme za pochopení.

Výluka na linkách 290 a 291 v úseku Jevíčko - Jaroměřice
Od úterý 6. 4. do 31. 10. 2021 pojedou linky 290 a 291 mezi zastávkami Jevíčko, nám. a Jaroměřice, rest. odklonem dle výlukového jízdního řádu po silnicích II/374 a III/3741 přes Podhájský mlýn, ve směru Jaroměřice - Jevíčko je objízdná trasa vedena po III/36615 a II/374. Na odklonové trase autobusy zastavují v zastávce Jevíčko, středisko ČSAD. Spoje vynechávají zastávky Jevíčko, uhelné sklady a Jaroměřice, u hřiště.

Změna zastávek:
Jevíčko, uhelné sklady - zastávka bez obsluhy
Jaroměřice, u hřiště - zastávka bez obsluhy

Výluka Znojmo, ul. Čermákova
Linky 818, 819, 820 a 821: veškeré ranní spoje ve směru do Znojma, aut. nádr., které mají mezi zastávkami Znojmo, Vídeňská u školy resp. Znojmo, Brněnská sídl. a konečnou zastávkou Znojmo, aut. nádr. zastávku Znojmo, nám. Republiky, budou tuto zastávku zcela vynechávat a pojedou z ulice Vídeňská třída rovnou na autobusové nádraží do zastávky Znojmo, aut. nádr., kde pravidelný spoj ukončí.

Změna zastávek:
zastávka Znojmo, nám. Republiky - zcela bez obsluhy regionálními linkami 818, 819, 820 a 821.

Výluka na lince S8 Břeclav - Mikulov
Od 6. 4. 2021 od 9:20 hodin nepřetržitě do 25. 4. 2021 do 15:30 hodin budou vlaky na lince S8 mezi Břeclaví a Mikulovem nahrazeny autobusy náhradní dopravy.


Náhradní doprava pojede po dvou odlišných linkách:
Návazná linka na vlak v Mikulově
Linka A : Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět

Návazná linka na spoje v Břeclavi
Linka B : Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět

Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů v sobotu a neděli zajištěna nákladním automobilem.

Změna zastávek
Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště 12);
Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st";
Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Mikulov, žel. st."

BRNO: Výluka u Semilassa
Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy bude od soboty 10. dubna 2021 omezen provoz linek MHD u zastávky Semilasso. Během této etapy nebude možné odbočení trolejbusů a autobusů z ulice Kosmovy vlevo ve směru k zastávce Husitská.

Linky 30, 44 a 53 ve směru k zastávce Husitská pojedou odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou. Zastávka Semilasso bude pro tyto linky přeložena na začátek ulice Božetěchovy.

POZOR: Přestupní návaznost mezi linkou 44 a linkami 41, 42, 70 a 71 v ranních a večerních hodinách bude realizována již v zastávce Královo Pole, nádraží!

Na tuto etapu budou navazovat další etapy, v rámci nichž dojde také k omezení provozu tramvají a nočních linek.

Zastávka Střelice, Vršovice změna
Od 12. 4. 2021 budou autobusy linky 404 obousměrně zastavovat na zastávce Střelice, Vršovice jak u přesunutého označníku společně s linkou xS4, tak ve standardní poloze u křižovatky ulic Tetčická a Písečná.

Zastávka Střelice, Vršovice pro linku xS4 je přesunuta.
Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází o cca 400 metrů blíže centru obce u odbočky k železniční stanici.

COVID-19: Provoz od pondělí 12. dubna 2021
S platností od pondělí 12. 4. 2021 pojedou regionální autobusové linky IDS JMK dle režimu standardních pracovních dní s tím, že nepojedou vybrané školní spoje, které zpravidla konají posilu jiným spojům. U vybraných linek může dojít k dalším úpravám. I nadále platí zrušení nočních spojů. V Brně platí i nadále JŘ pro prázdniny. Vyhledávač spojení bude postupně aktualizován. PDF jízdní řády jsou již uveřejněny na webu.

I nadále platí povinnost mít na zastávkách a ve vozidlech ochranu dýchacích cest - respirátor třídy FFP2/FFP3 nebo nanoroušku se stejnou filtrační schopností.Přesun zastávky Rájec-Jestřebí, Komenského
Od 12. 4. do 9. 5. 2021 proběhnou stavební práce v ulici Komenského v Rájci-Jestřebí. Zastávka Rájec-Jestřebí, Komenského se přesouvá o cca 400 metrů k centru před budovu gymnázia.

BŘECLAV: Výluka ulice 17. listopadu
Od úterý 13. dubna 2021 bude probíhat výluka v Břeclavi - ulice 17. listopadu. Vybrané autobusové linky IDS JMK budou odkloněny po objízdných trasách:

Linky 542, 573 a 574 pojedou obousměrně odklonem ulicemi Slovácká a Sovadinova, kde zastaví na stejnojmenných zastávkách MHD Břeclav. Vynechají tak zastávky "Břeclav, nám. TGM MěÚ" a "Břeclav, cukrovar".
Linky 570 a 571 budou mít přesunutou zastávku "Břeclav, nám. TGM kostel" (tedy pouze ve směru na autobusové nádraží) na ulici Sladovou k parkovišti u FÚ Břeclav.
Linka 572 - pouze spoje k nemocnici a náměstí TGM pojedou pouze k poliklinice po nábřeží  Komenského, kde zastaví na zast. MHD Břeclav "Průmyslová škola / Dům kultury". Pouze poslední spoj v pracovní dny z Břeclavi směr Lanžhot a dále s odjezdem po 22. hodině pojed z náměstí TGM kvůli přípoji z linky MHD Břeclav 569 ze směru Křižovatka Ladná.

Změna zastávek:
Zastávka nám. TGM kostel směr autobusové nádraží přesunuta do ulice Sladové k parkovišti u FÚ Břeclav.
Zastávka Břeclav, nemocnice bez obsluhy linkou 572. Jako náhrada bude sloužit zastávka Břeclav, poliklinika. Rovněž zastávky na nám. TGM budou bez obsluhy linkou 572 krom jediné výjimky a to spoje 79 s odjezdem po 22. hodině z Břeclavi.
Zastávka Břeclav, nám. TGM MěÚ přesunuta do zastávky MHD Břeclav Slovácká.
Zastávka Břeclav, cukrovar přesunuta do zastávky MHD Břeclav Sovadinova.

BRNO: Přesun zastávky Hrnčířská ve směru do centra
Z důvodu rekonstrukce zastávkového ostrůvku je od 8:00 v úterý 13. dubna 2021 do ukončení prací dočasně přeložena zastávka Hrnčířská ve směru do centra, a to přibližně o 100 metrů vpřed.

Přesuny zastávek v obci Kořenec
Od 14. dubna do 31. května 2021 bude upraven provoz regionálních linek IDS JMK v obci Kořenec.
Linka 262 mezi zastávkami Kořenec, točna a Kořenec, horní zastávka nejede. Spoje z/do Boskovic mají konečnou zastávku Kořenec, horní zastávka.
Linka 277 mezi zastávkami Kořenec, točna a Kořenec, horní zastávka nejede. Spoje z/do Šebetova mají konečnou zastávku Kořenec, točna.

Neobsloužené zastávky:
Kořenec, točna – zastávka linkou 262.
Kořenec, ObÚ – zastávka není obsluhována linkami 262 a 277.
Kořenec, horní zastávka – zastávka  není obsluhována linkou 277.

Přesun zastávky Hovorany
Od 14. 4. 2021 do 31. 8. 2021 dojde k přesunu zastávky Hovorany, kostel. Zastávka Hovorany, kostel (oba směry) bude posunuta (na hlavní silnici) 320 metrů směr Kyjov.

Přesun zastávky Milovice, rest.
Od 15. 4. 2021 do 15. 6. 2021 linky 550 a 570 pojedou odklonem v Milovicích po místních komunikacích za poštou a kolem ObÚ.

Změna zastávek:
Zastávka "Milovice, rest." přesunuta v obou směrech o cca 60 metrů směr Břeclav / V. Pavlovice


Výluka na lince S31 Tišnov - Nedvědice (-Bystřice nad Pernštejnem)
Od 16. 4. 2021 od 7:30 nepřetržitě do 27. 4. 2021 do 23:59 hodin budou vlaky na lince S31 mezi Tišnovem a Nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky S3/S31/1780 a S3/S31/1781 (Sp Pernštejn) budou nahrazeny autobusy v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.

POZOR: Železniční zastávka Prudká bude obsloužena vybranými spoji. Většina zastávek náhradní dopravy je přímo v obcích. Autobusy nezajíždí k nádražím - více níže.


Tarifní informace: Cestující jedoucí z/do zastávky Prudká nedoplácejí rozdíl jízdného z důvodu jízdy přes Doubravník.

Přeprava jízdních kol: U vlaků S3/S31/1780 a S3/S31/1781 a je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek dotčený výlukou zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Tišnov, žel. st.",
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Štěpánovice, obecní úřad",
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Borač",
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravník, náměstí“ a na silnici u vjezdu do Rekreačního střediska Prudká
Doubravník - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravník náměstí",
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Nedvědice, žel. st.",
Rožná - před staniční budovou
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou

BRNO: Výluka Semilasso + změna na lince 301
Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy dojde od pondělí 19. dubna 2021 k dalšímu omezení provozu linek MHD u zastávky Semilasso. Výluka začíná už v noci večer na nočních linkách N91 a N91

Schéma výluky ke stažení zde.
Schéma trasy linky 301 ke stažení zde.


Regionální linka 301
Z důvodu vyloučení tramvajové linky 6 k žel.st. Brno - Královo Pole pojede linka 301 jednosměrným odklonem pouze ve směru z regionu do Králova Pole, nádraží přes zastávku Řečkovice, kde bude umožněn přestup na tramvajovou linku č. 1.  Opačný směr linky 301 z Králova Pole do regionu zůstává beze změny.

Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Semilasso odklonem přes zastávku Tylova do zastávky Vozovna Medlánky.
• Neobslouží tak zastávku Královo Pole, nádraží. Náhradou je možné využít souběžné trolejbusové a autobusové linky.
• Zastávka Semilasso směr Tylova bude pro linky 1 a 6 přeložena cca o 100 metrů zpět (před křižovatku s ulicí Metodějovou).

Trolejbusová linka 30 a autobusové linky 44, 53 a 84 pojedou v úseku Královo Pole, nádraží – Husitská obousměrným odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou.
• Zastávka Semilasso směr Husitská zůstává stejně jako v předchozí etapě přeložena do ulice Božetěchovy, zastávka Semilasso směr Královo Pole, nádraží bude obsluhována společně s linkami 1 a 6 na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní.
• V uvedeném směru tak vynechají tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Semilasso.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou.
• Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Husitská odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní, Božetěchovou a Metodějovou.
• Vynechá tak zastávku Tylova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Žitná (v ulici Novoměstské), Královo Pole, nádraží (zastávka linky 30) a přeloženou zastávku Semilasso v ulici Božetěchově.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru od hlavního nádraží pojedou v úseku Husitská – Tylova odklonem ulicemi Metodějovou a Božetěchovou.
• Zastávku Semilasso obslouží v přeložené poloze před křižovatkou s ulicí Metodějovou (společně s linkami 1 a 6).

Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 84 a linkami 41, 42, 70 a 71 v ranních a večerních hodinách je realizována již v zastávce Královo Pole, nádraží!

BRNO: Změny na lince 67
Od pondělí 19. dubna 2021 bude do trasy linky 67 opět zařazena zastávka Moravské náměstí. Autobusy budou v obou směrech obsluhovat zastávky společně s linkami 3, 5 a 9. V této souvislosti dojde ke změně režimu zastávky Janáčkovo divadlo, která bude nově celodenně na znamení.

Nabídka pracovní pozice - výběrové řízení
Koordinátor IDS JMK– společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/pracovnici podpory EOC a provozu IDS JMK pro hlavní pracovní poměr.

Náplň práce:
zadávání dopravních informací pro cestující do SW dispečinku,
telefonická podpora elektronického odbavení cestujícího,
telefonická podpora služebních čet a řidičů v novém odbavovacím systému,
práce ve směnném provozu,
další činnosti spojené s komunikací s cestujícími.

Požadavky:
vzdělání vyučení, SŠ nebo VŠ,
základní orientace v IT technologiích nebo odbavovacích zařízení,
znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní podmínky, vedení linek,
schopnost rychlého samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost,
smysl pro plnění zadaných úkolů, odolnost proti stresu,
bez záznamu v trestním rejstříku (nutno doložit při podpisu smlouvy).

Nabízíme:

zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity,
práci, která má smysl…

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz

Termín pro přihlášení do výběrových řízení (zaslání životopisů a motivačních dopisů) je 12. 5. 2021.


BRNO: Přesun zastávky Komárov na lince 509 z centra
Zastávka linky 509 směr Kšírova (-Měnín) přesunuta o cca 130 metrů vpřed.

COVID-19 - Pravidla na zastávkách a ve vozidlech
Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN 95 bez výdechového ventilu či obdobným prostředkem s filtrační účinností minimálně 94%. Děti do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti 2 až 15 let musí mít aspoň jednu chirurgickou roušku. Stejná pravidla platí také na nástupištích a zastávkách.

Při cestě do zahraničí - Rakousko a Slovensko si prosím zjistěte aktuální podmínky pro vstup do dané země.

Sledujte prosím také platná nařízení státních orgánů.BRNO: Přesun autobusové zastávky Komárov ve směru Kšírova
Od středy 21. dubna 2021 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v sobotu 31. července) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena autobusová zastávka  Komárov směr Kšírova pro linky 49, 50, E50, N94, 509):
•    pro linky 49, 50, E50, N94 přibližně 110 metrů vpřed,
•    pro linku 509 přibližně 130 metrů vpřed.
Výluka na lince S22 v úseku Letovice – Březová nad Svitavou (- Svitavy)
Z důvodu nedostatečné kapacity trati od 21. 4. 2021 do 23. 4. 2021 budou vybrané vlaky v úseku Letovice - Březová nad Svitavou (- Svitavy) a zpět nahrazeny náhradní autobusovou dopravou a některé vlaky pojedou v odlišné časové poloze dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

Vývěska výluky ke stažení zde.

středa - 21. 4. 2021 od 8:45 hod. do 21:00 hodin
čtvrtek - 22. 4. 2021 od 8:45 hod. do 17:50 hodin
pátek - 23. 4. 2021 od 8:45 hod. do 17:20 hodin


Stanoviště náhradní autobusové dopravy v rámci IDS JMK:

• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Letovice, žel. st."
• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel. zast.“
• Moravská Chrastová - v městysi na zastávce autobusů „Moravská Chrastová, pošta“
• Březová nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů „Březová nad Svitavou, žel. st.“
• Březová nad Svitavou-Dlouhá
- v obci na křižovatce Hradecká na rozcestí k železniční zastávce
- na zastávce autobusů „Březová nad Svitavou-Dlouhá“

Stanoviště náhradní autobusové dopravy mimo IDS JMK:
• Hradec nad Svitavou - v obci na zastávce autobusů „Hradec nad Svitavou, rozc. k žel. zast. 0,3“
• Svitavy-Lány - v obci na zastávce autobusů „Svitavy, Lány škola“
• Svitavy - u nádražní budovy na zastávce autobusů "Svitavy, žel. st."

Výluka na linkách R8, R12 a S71
Od 24. dubna do 30. dubna 2021 bude probíhat železniční výluka na linkách R8, R12 a S71.

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Přerov – Kojetín) – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov)- Nezamyslice – Vyškov nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) dle výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Kojetín - před staniční budovou
Nezamyslice - před staniční budovou
Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané";
Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ivanovice na Hané, aut.st.";
Hoštice-Heroltice - u nádraží;
Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Vyškov, žel. st.")
Luleč - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Luleč, rozc. k žel.st. 0,2"
Rousínov
- směr do Vyškova - na ul. Rudé armády na zast. autobusů IDS JMK "Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1"
- směr do Brna - ve smyčce u staniční budovy
Křenovice hor. n. - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Křenovice, hor. žel. st."
Zbýšov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Zbýšov"
Hostěrádky-Rešov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Hostěrádky-Rešov"
Újezd u Brna - na ul. Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Újezd, Revoluční"
Sokolnice-Telnice - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Sokolnice, žel. st."
Brno-Chrlice - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Chrlice, nádraží"
Brno hl. n.
- směr z Brna: před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)
- linka xR12 směr do Brna na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6, na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“ (u pošty)
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy


Výluka na lince S6 - zastávka Brno–Černovice bez obsluhy
Od 24. 4. 2021 od 7:00 hodin nepřetržitě do 25. 4. 2021 do 17:25 hodin nebude linkou S6 obsluhována zastávka Brno-Černovice
Vlaky S6/4108, 4119, 4121, 4140, 4102, 4104 náhradou zastaví v železniční zastávce Brno-Židenice podle výlukového jízdního řádu.Odřeknutí vlaku R13/1788 je v trase Břeclav – Vranovice - Brno
V neděli 25. 4. 2021 od 23:30 do 26.4.2021 do 0:40 hodin nebude prujezdná trať mezi Břeclaví a Brnem. Vlak R13/1788 je v trase Břeclav – Vranovice - Brno
hl.n. odřeknut bez náhrady.


Velká výluka na lince S3 - Brno/Modřice - Hustopeče
Od 26. 4. 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do 9. 5. 2021 do 16:50 hodin budou vybrané vlaky linky S3 končit/začínat v Modřicích a cestující budou dále přepraveni náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu.

Plánek výluky ke stažení zde.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Odřeknuté vlaky:
Vlaky linky ExP/1749 a 1750 v úseku Brno-Královo Pole - Břeclav
Vlaky linky S3/4683 a 4684 v úseku (Vranovice) - Šakvice - Hustopeče u Brna

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po šesti odlišných linkách:
Linka A: Brno - Vranovice - Hustopeče u Brna (mimo žel. st. Modřice)
Linka B: Modřice – Hrušovany u Brna
Linka C: Modřice - Hrušovany u Brna - Židlochovice - (Žabčice - Vranovice)
Linka D: Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)
Linka H: Brno - Hustopeče u Brna (bez zastavení)
Linka P: Modřice - Popovice u Rajhradu - Rajhrad

Doplňující informace:
V sobotu, neděli a státní svátky je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v omezeném počtu nákladním automobilem u vybraných spojů NAD dle výlukového jízdního řádu.
V ostatních spojích náhradní dopravy je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Brno hl. n.
(linky A, H) - na ulici Uhelná

? Modřice
(linka B,C,D,P) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Modřice, žel. st." nástup stan. č.4, výstup stan. č.1
(linka A) směr Hustopeče: - na ulicí Vídeňská na zastávce IDS JMK „Modřice, Tyršova“
(linka A) směr do Brna: - na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, Brněnská“

? Popovice u Rajhradu
(linka P) - u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK "Popovice, žel. st."

? Rajhrad
(linka B,C,D,P) u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Rajhrad, žel. st."
(linka B,C,D) v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Holasice"

? Vojkovice nad Svratkou
(linka B,C,D) - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice"

? Hrušovany u Brna
(linka B,C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hrušovany u Brna, žel. st."

? Židlochovice
(linka C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, žel.st."
(linka D) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, aut. st."

? Žabčice
(linka C) - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK "Žabčice, žel. st."
(linka C) - na zastávce autobusů IDS JMK " Žabčice, u Mahovských "

? Vranovice
(linka A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Vranovice, žel. st."

? Pouzdřany
(linka A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“

? Popice
(linka A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“

? Šakvice
(linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel.st.“

? Hustopeče u Brna
(linka A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.1
(linka H) - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.10

Výluka na lince S91 - Veselí nad Moravou - Vrbovce
Od 26. 4. 2021 od 7:00 do 28. 4. 2021 do 14:00 hodin budou vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou linkách:
Linka A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka
neobsluhuje Lipov).
Linka B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.

Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce: je možno využít autobusu linky B do Veselí nad Moravou a přestoupit na autobus linky A nebo použít autobusy linky IDS JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.

POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou. Přestupy mezi autobusy náhradní dopravy a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, žel. st." (linka A, B)
Blatnice pod Svatým Antonínkem (linka A, B):
směr Louka: v obci před křižovatkou silnic I/54 a I/71, naproti zastávce IDS JMK, před prodejnou pekárny
směr Veselí n.M.: v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Blatnice pod Sv. Antonínkem, křiž."
Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK " Louka, ZD" (linka B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK "Louka, obecní úřad" (linka A)
• Lipov: na zastávce autobusů IDS JMK "Lipov, záv" (linka B) a na zastávce autobusů IDS JMK "Lipov" (linka B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad Veličkou“ (linka A)
• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k nádraží (linka A)
• Vrbovce: u staniční budovy (linka A)

Výluka na lince S8 - Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov
V pondělí 26. 4. 2021 v době od 7:40 do 13:20 hodin vlaky na lince S8 budou v úseku Hrušovany n.J.-Šanov – Znojmo nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.


Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK "Znojmo, žel. st.")
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou
• Božice u Znojma - u odbočky k nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Božice, žel. st.“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.")

POZOR: V době výluky dochází k rozvázání přípojů na linku S8 na zastávce Znojmo aut.nádr.


Přesun zastávky Hrabětice, rozc. 1.0
Zastávka Hrabětice, rozc. 1.0 bude přeložena na silnici II/415 ve vzdálenosti cca 150 resp. 80 metrů od stálé zastávky směrem na Hrušovany nad Jevišovkou.
Platí od 26.4. 2021, 8:00 hodin do 5. 5. 2021, 18:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.


Zrušení vybraných vlaků na lince S2
Ve dnech 26. a 27. 4. 2021 od 8:15 do 18:15 hodin budou odřeknuty vybrané vlaky na lince S2 v úseku Blansko - Rájec-Jestřebí z důvodu omezené kapacity na trati.
Ostatní vlaky S2 pojedou dle současného jízdního řádu


V úseku Blansko - Rájec-Jestřebí nepojedou vlaky linky S2:
4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058
4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059Výluka Spešov
V pondělí 26. 4. 2021 od 08:45 do 18:15 hodin pojede linka 235 (u spojů Blansko - Rájec-Jestřebí - Lomnice/Lysice (mimo spoj 10) mimo Dolní Lhotu a Spešov. Obsluhu Dolní Lhoty a Spešova zajistí speciální spoje Blansko - Spešov dle výlukového jízdního řádu. Spoj 10 obslouží Spešov a přes zastávku Spešov, horní část a Blansko pojede do zastávky Rájec-Jestřebí, MKZ. Mezi zastávkami Spešov, horní část a Rájec-Jestřebí, MKZ nestaví na projížděných zastávkách.

BRNO: Změny autobusových zastávek Jugoslávská
Z důvodu postupu stavebních prací v rámci rekonstrukce ulice Lesnické nebude od 9:00 v pondělí 26. dubna 2021 do ukončení prací (předpoklad do 13. května 2021) možná jízda autobusů křižovatkou Jugoslávská × Lesnická.

Linky x9 a N93 pojedou v obou směrech odklonem ulicí Helfertovou.

 Zastávka Jugoslávská bude pro obě linky přeložena do ulice Merhautovy:
• ve směru k Dětské nemocnici k zastávce linky 5
• ve směru na Lesnou k zastávce u chodníku za tramvajovým ostrůvkemPokračování výluky na lince S31 v úseku Tišnov - Nedvědice (- Bystřice nad Pernštejnem)
Od středy 28. 4. 2021 nepřetržitě do 27. 5. 2021 do 15:25 hodin bude pokračovat další etapou výluka na lince S31. Vlaky na lince S31 budou v uvedených úsecích nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Tišnov - Nedvědice. Vlaky 1780 a 1781 budou nahrazeny v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.

Přeprava jízdních kol:
U vlaků S31/1780 a S31/1781 a o víkendu u vlaků S31/14905,14906,14909,14910 je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek dotčený výlukou zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Tišnov, žel. st.",
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Borač",
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravník náměstí",
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Nedvědice, žel. st.",
Věžná – na silnici u železniční zastávky a v obci na autobusové zastávce Věžná
Rožná – před staniční budovou
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovou

Výluka na lince S81 Znojmo - Šumná - Grešlové Mýto
Ve čtvrtek 29. 4. 2021 v době od 8:15 do 14:40 hodin budou vlaky linky S81 v úseku Šumná – Grešlové Mýto nahrazeny autobusy náhradní dopravy a současně jedou vlaky v úseku Znojmo – Grešlové Mýto v odlišné časové poloze proti pravidelnému jízdnímu řádu (ze stanice Znojmo odjíždí vlaky o cca 10 min. dříve, opačně přijíždí o cca 10 min. později).

Vývěska výluky ke stažení zde.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šumná – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Grešlové Mýto - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Grešlové Mýto, žel. st.“)

BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Starého Lískovce
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvají do Starého Lískovce.

Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.

Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zsatávku Humenná do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.
Noční spoje linky 403 budou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstane zachován přestup na linku N91.

Tramvajové linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova. Neobslouží tak zastávky Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka. Zastávka Švermova bude pro výstup i nástup obsluhována ve smyčce tramvají. Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Běloruská.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Autobusová linka x6 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí (od vyhlášení) – Vltavská – Labská. V souvislosti s výlukou autobusů v ulici Labské pojede linka x6 do odvolání (přibližně do poloviny května) v úseku Osová – Vltavská odklonem ulicí Vltavskou. Nebude obsluhovat zastávku Pod nemocnicí, na odklonové trase obslouží zastávku Osová u tramvajových zastávek.

Autobusová linka x8 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy. V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které budou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obslouží zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou. V souvislosti s výlukou autobusů v Bosonohách bude linka x8 ukončena na Bosonožském náměstí. Vybrané spoje v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách budou ukončeny v zastávce Tranzitní plynovod. Linka x8 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Komárov / Mariánské náměstí – Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov a dále pojede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
Zastávka Ústřední hřbitov bude ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastaví autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské.
V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně pojede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova pojedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická. Linka 61 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 69 bude po dobu výluky zcela mimo provoz. Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.

Od 1. července 2021 naváže na tuto výluku další etapa, během níž nebude možná jízda tramvají ani do smyčky Švermova. Linky 6 a 8 pojedou odklonem do smyčky Ústřední hřbitov a dojde k souvisejícím změnám v organizaci náhradní dopravy. Podrobnosti budou zveřejněny.

Obnovení vlaků na lince S81
Od 1. 5. 2021 se obnovuji vlaky S81/1931/1932, 1934/1935.

Odřeknutí vlaku R13/1788 je v trase Břeclav – Vranovice - Brno
V neděli 2. 5. 2021 od 23:30 do 3. 5. 2021 do 0:40 hodin nebude prujezdná trať mezi Břeclaví a Brnem. Vlak R13/1788 je v trase Břeclav – Vranovice - Brno
hl.n. odřeknut bez náhrady.


Výluka na lince S91 - Strážnice - Hodonín
Ve dnech 3., 4. a 5. 5. 2021v době od 8:00 do 14:15 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, náměstí"
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy


Výluka na lince S91 - Strážnice - Veselí nad Moravou
Ve dnech 6. a 7. 5. 2021 vždy od 8:00 do 14:05 hod. budou vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou  nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.


Vývěska výluky ke stažení zde.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Strážnice – u nádražní budovy
Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova "
Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, žel. st."
Strážnice – u nádražní budovy


Převzato z médií

23.4.2021 8:57:00
V noci na pátek 23. dubna někdo postříkal zeď Generálního konzulátu Ruska v Brně kečupem. "Policie se případem zabývá pro poškození cizí věci," řekl mluvčí policie Pavel Šváb. České vztahy v Ruskem jsou nyní napjaté po oznámení, že za výbuchem ve Vrběticích stojí nejspíš příslušníci ruské tajné služby...( více )

23.4.2021 6:57:00
V noci na dnešek někdo postříkal zeď Generálního konzulátu Ruska v Brně kečupem. Policie případ vyšetřuje jako poškození cizí věci...( více )

23.4.2021 6:13:00
/VIDEO/ Bobrům evropským na Blanensku chutná. Okousané statné kmeny kolem řeky Svitavy míjí lidé například v Adamově. Tam pracovníci Povodí Moravy museli v uplynulých třech letech pokácet devět poškozených stromů. Zanedlouho půjdou k zemi zřejmě další...( více )

23.4.2021 6:07:00
Ani středeční snížení hladiny řeky Svratky zatím nepomohlo v pátrání po ztraceném patnáctiletém chlapci z Brna. Nezletilý je pohřešovaný od minulé středy. Obdobných případů policisté na jihu Moravy za posledních pět let řešili několik. Deník Rovnost přináší jejich přehled. Dětí se v Jihomoravském kraji ztratilo minulý rok přes šest set. V drtivé většině však šlo o případy, kdy se děti s nařízenou ústavní výchovou nevrátí z povolené vycházky nebo z těchto zařízení utíkají, případně o různé útěky z domova. Policisté ztracené děti najdou ve více než devadesáti procentech pátrání. V ostatních případech mají odůvodněný předpoklad, že mladistvý zmizel k některému z rodičů do zahraničí...( více )

23.4.2021 5:59:00
/HARMONOGRAM PRACÍ/ Dlouhodobá omezení přinesou opravy vytíženého průtahu Slavkova u Brna. Práce spolknou desítky milionů korun. Začnou počátkem týdne...( více )

23.4.2021 4:03:00
Mezi podniky, které skončily během pandemie koronaviru, patří i oceňovaná brněnská restaurace Koishi. Majitel a sommeliér Janko Martinkovič se ale hodlá gastronomii věnovat dál. Plánuje otevřít speciální bistro v ani ne dvoutisícových Lelekovicích na Brněnsku...( více )

22.4.2021 19:46:00
Stále bez úspěchu pokračuje hledání po pohřešovaném patnáctiletém chlapci z brněnského Jundrova. Pátrají po něm policisté, hasiči i dobrovolníci...( více )

22.4.2021 15:00:00
Cukrovka, vysoký krevní tlak, chronické onemocnění ledvin i jater, nadváha. To všechno trápí Brňana Luďka Višňanského. Když na začátku dubna jeho rodina onemocněla covidem, dostal strach. Také se nakazil, ale pomohl mu lék regeneron, který dostal ve Fakultní nemocnici Brno...( více )Předpověď počasí

www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
                                                     
Dočasná změna autobusových linek na Jugoslávské

Dočasné přeložení zastávky Komárov směr Horní Heršpice

Plánovaná výluka tramvají v ulici Lidické

Obnovení zastávky Moravské náměstí pro linku 67

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 1. etapa

Oprava křižovatky u Semilassa – 3. etapa

Dočasné přeložení zastávky Hrnčířská směr Pionýrská

21.4.2021 19:29:00
Hasiči prohledávali koryto řeky
Středa, 21. dubna 2021 - Hasiči v Brně se dnes opět zapojili do pátrání po pohřešovaném chlapci.

21.4.2021 12:35:00
Nemocnice poděkovala hasičům za pomoc na covidových odděleních
Středa, 21. dubna 2021 - Dnes nás potěšilo poděkování, které obdržel generální ředitel HZS ČR, generálporučík Ing. Drahoslav Ryba, od náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Jany Zvěřinové. Směřovalo hasičům nasazeným v brněnské nemocnici.

19.4.2021 21:41:00
Dvě nehody komplikovaly provoz na jihomoravských dálnicích
Pondělí, 19. dubna 2021 - Dnes odpoledne jsme vyslali jednotky ke dvěma dopravním nehodám kamionů, které omezily provoz na jihomoravských dálnicích.

15.4.2021 22:31:00
Pohádka o pejskovi a kočičce se šťastným koncem
Čtvrtek, 15. dubna 2021 - tři jednotky hasičů zachraňovali psa z kanalizace, aby se po čtyřech a půl hodinách dočkali milého překvapení.

14.4.2021 12:28:00
Zajišťujeme přepravu roušek
Středa, 14. dubna 2021 – Včera krátce po poledni jsme převzali 1,4 mil. roušek určených do škol. Ochranné prostředky jsme naskladnili, zajistili jsme jejich rozdělení a během dnešního a zítřejšího dne je budeme rozvážet na jednotlivé obce s rozšířenou působností, odkud budou, již bez zapojení HZS, distribuovány do škol a školských zařízení.

12.4.2021 10:57:00
Při zásahu se zranil hasič
Pondělí, 12. dubna 2021 –  Krátce před půlnocí vyslalo operační středisko 5 hasičských jednotek k nahlášenému požáru domu v obci Borač na Tišnovsku. Při zásahu se zranil jeden hasič. Škody jsou ve statisících.

12.4.2021 9:07:00
Seniorská obálka do kapsy
Pondělí, 12. dubna 2021 – Nová verze Seniorské obálky je na světě. Získala menší rozměry vhodné k?umístění do kapsy nebo kabelky. Smysl však zůstává stejný – poskytnout rychle složkám IZS informaci o zdravotním stavu seniora.

Zastávka Všechovice bez obsluhy od 23. 5. 2020

BRNO: Rekonstrukce ulice Ondráčkovy

BRNO: Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní

Přesun zastávky Troskotovice, prodejna

Dlouhodová výluka v obci Rybníky

Dočasné zrušení zastávky Klobouky u Brna, škola

BRNO: Dlouhodobá výluka v ulici Křižkovského

Přesun zastávky Vysočany, Housko

Zastávka Mikulčice, Těšice“ bez obsluhy linkou 572

Přesun zastávky Radostice, sokolovna

BRNO: Výluka Lesnická

BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Komína a Bystrce (Výstavba VMO Žabovřeská)

Brno: Výluka Ondráčkova

Změny nástupišť Úzká

Výluka v Moravském Krumlově - ulice Rakšická

Výluka v Bosonohách - ulice Troubská

Zastávka Blansko, Brněnská pro linku 152 bez obsluhy

Tišnov: Výluka Dvořákova

Výluka v Boskovicích - linka 259

Přesun zastávky Střelice, Vršovice

Přesun zastávky Šardice, u kapličky

Přesun zastávky Kratochvilka

Blansko: Změna tras některých linek (omezení Blansko, náměstí Republiky a ulice Seifertova)

Přesun zastávky DUBŇANY, ROZC. K ŽEL. ST.

Změna Tarifu od 1. dubna 2021

PRODLOUŽENO: Přesun zastávky Bořetice, žel. st. ve směru Klobouky u Brna

Přesun zastávky Kořenec

Dlouhodobá vlaková výluka - změny jízdních řádů od 6. 4. 2021

Výluka na linkách 290 a 291 v úseku Jevíčko - Jaroměřice

Výluka Znojmo, ul. Čermákova

Výluka na lince S8 Břeclav - Mikulov

BRNO: Výluka u Semilassa

Zastávka Střelice, Vršovice změna

COVID-19: Provoz od pondělí 12. dubna 2021

Přesun zastávky Rájec-Jestřebí, Komenského

BŘECLAV: Výluka ulice 17. listopadu

BRNO: Přesun zastávky Hrnčířská ve směru do centra

Přesuny zastávek v obci Kořenec

Přesun zastávky Hovorany

Přesun zastávky Milovice, rest.

Výluka na lince S31 Tišnov - Nedvědice (-Bystřice nad Pernštejnem)

BRNO: Výluka Semilasso + změna na lince 301

BRNO: Změny na lince 67

Nabídka pracovní pozice - výběrové řízení

BRNO: Přesun zastávky Komárov na lince 509 z centra

COVID-19 - Pravidla na zastávkách a ve vozidlech

BRNO: Přesun autobusové zastávky Komárov ve směru Kšírova

Výluka na lince S22 v úseku Letovice – Březová nad Svitavou (- Svitavy)

Výluka na linkách R8, R12 a S71

Výluka na lince S6 - zastávka Brno–Černovice bez obsluhy

Odřeknutí vlaku R13/1788 je v trase Břeclav – Vranovice - Brno

Velká výluka na lince S3 - Brno/Modřice - Hustopeče

Výluka na lince S91 - Veselí nad Moravou - Vrbovce

Výluka na lince S8 - Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov

Přesun zastávky Hrabětice, rozc. 1.0

Zrušení vybraných vlaků na lince S2

Výluka Spešov

BRNO: Změny autobusových zastávek Jugoslávská

Pokračování výluky na lince S31 v úseku Tišnov - Nedvědice (- Bystřice nad Pernštejnem)

Výluka na lince S81 Znojmo - Šumná - Grešlové Mýto

BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Starého Lískovce

Obnovení vlaků na lince S81

Odřeknutí vlaku R13/1788 je v trase Břeclav – Vranovice - Brno

Výluka na lince S91 - Strážnice - Hodonín

Výluka na lince S91 - Strážnice - Veselí nad Moravou

EUR126,315
GBP129,008
HRK13,496
PLN15,931
USD121,637


Copyright ©2oo0-2o21 wwwbrno.cz :: Jiří Sychra :: email:
Vstup na tyto stránky je zcela dobrovolný. O uživatelích neukládáme žádné informace, kromě zpracování IP adresy a typu prohlížeče z principu sledování statistik přístupů. Informace vyplněné ve formulářích jsou zpracované pouze pro okamžitý výstup. U numerologie / astrologie žádná vámi zadaná data neukládáme ani nearchivujeme. Jsou zpracována pouze v rámci výpočtu a vyhodnocení a po zobrazení výsledku ihned zapomenuta. Obsah stránek je přebírán převážně z veřejně dostupných zdrojů. Veškerá autorská práva patří autorům obsahu těchto zdrojů. Mezi hlavní zdroje patří oficiální stránky Magistrátu města Brna, Dopravního podniku města Brna, Integrovaného dopravního systému JMK a Úřadu práce. Dále jsou přebírány přímé odkazy na články online preriodik Brněnského Deníku a iDnes.cz. Za obsah a pravdivost textu z těchto zdrojů nebereme žádnou zodpovědnost. Informace o počasí poskytuje se souhlasem Meteopress s.r.o. Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.