Dnes je: 19. 6. 2024
Svátek má Leoš, zítra: Květa blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v obci Svinošice nebude linka 152 ve směru do Blanska obsluhovat zastávku Svinošice, náves. Spoje obsluhující zastávku Svinošice, náves obslouží zastávku Svinošice na hlavní silnici. Od zastávky Lipůvka, ZŠ tedy pojedou po místní komunikaci v Lipůvce a dále po silnici II/379 totožně jako většina standartních spojů linky 152.

Ve směru do Kuřimi jezdí všechny spoje po standartní trase, výluka se jich nedotkne.

Změny zastávek:
Svinošice, náves - po celou dobu platnosti výluky je zastávka zcela bez obsluhy, náhradní zastávka je zastávka Svinošice na hlavní silnici směr Blansko.
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Gajdošově bude od pondělí 27. listopadu 2023 do podzimu 2024 pravděpodobně zrušena zastávka Gajdošova pro autobusové linky ve směru od Staré osady k Dělnickému domu.

Od 22. 1. do 15. 8. 2024 z důvodu výkopových prací v ulici Hybešova v Boskovicích pojede linka 250 následovně:

Směr Boskovice, Hřbitov:
ze zastávky Boskovice, Kosmonautů pojedou všechny spoje odklonem. Vynechají zastávky Boskovice, Hybešova 55 a Boskovice, Hybešova 25 bez náhrady a obslouží až pravidelnou zastávku Boskovice, Svatopluka Čecha.

Směr Boskovice, aut. st., resp. Černá Hora:
ze zastávky Boskovice, Kosmonautů pojedou spoje odklonem. Na odklonové trase vynechají zastávku Boskovice, Hybešova 55 bez náhrady a obslouží zastávku Boskovice, Hybešova 25 v přeložené poloze v ulici Svatopluka Čecha před křižovatkou s ulicí K Lipníkům před domem 1403/19 a dále po nevýlukové trase směr Boskovice, aut. st.
Výjimkou je spoj 26 s odjezdem v 7:31 ze zastávky Boskovice, Kosmonautů - spoj pojede ze zastávky Boskovice, Kosmonautů po odklonové trase přímo na zastávku Boskovice, B. Němcové. Vynechá tak zastávku Boskovice, Hybešova 55 i Boskovice, Hybešova 25.

Původní termín ukončení byl 31. 5. 2024.
Linka 333 pouze spoj 17 vynechá závlek do místní části Brusná od 1. 2. do 30. 6. 2024. 30. 4. 2024.

Změna zastávek:
Lomnice, Brusná (točna): bez obsluhy.
Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať bude od 14. února 2024 (předpoklad) uzavřena ulice Merhautova mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou. Na linkách MHD se předpokládají následující opatření:
• Autobusové linky 44, 46, 72 a 84 pojedou odklonem třídou Generála Píky.
• Autobusové linky 57 a N92 pojedou odklonem ulicí Porgesovou.
• Pro usnadnění přestupů bude zřízena tramvajová linka 11 v trase Mendlovo náměstí – Čertova rokle.
Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať bude od středy 14. února 2024 (pro noční linku N92 od noci 14./15. února 2024) do ukončení prací (předpoklad do konce června 2024) uzavřena ulice Merhautova mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou.

 Autobusové linky 44, 72 a 84 pojedou v úseku Merhautova – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Provazníkovou a třídou Generála Píky.
• Vynechají tak zastávky Štefánikova čtvrť, Lesná, nádraží a Poliklinika Lesná.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Provazníkova, Lesnická, Bieblova a Fügnerova.

 Autobusová linka 46 pojede v úseku Lesnická – Heleny Malířové obousměrným odklonem třídou Generála Píky a ulicí Okružní.
• Vynechá tak zastávky Provazníkova, Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Bieblova, Fügnerova a Poliklinika Lesná.
• Zastávka Lesnická bude v obou směrech obsluhována v ulici Lesnické (shodně s linkou N93).

 Autobusová linka 57 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Porgesovou a třídou Generála Píky.
• V obou směrech tak vynechá zastávku Poliklinika Lesná.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.

 Noční autobusová linka N92 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Heleny Malířové obousměrným odklonem ulicí Porgesovou, třídou Generála Píky a ulicí Okružní.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.
• Na odklonové trase obslouží linka N92 v obou směrech navíc zastávku Poliklinika Lesná.

Linka 11
Pro usnadnění přestupů mezi tramvajemi a autobusy bude v provozu výluková tramvajová linka 11 v trase Mendlovo náměstí – Česká – Jugoslávská – Lesnická – Čertova rokle.
• Linka 11 bude v provozu v pracovních dnech od 6:00 do 19:00.

Tipy pro cestu:
Při cestě mezi centrem města a sídlištěm Lesná doporučujeme využít tramvajové linky 7, 9 a 11 s přestupem na linky 44, 46, 57, 72 a 84 v zastávkách Zemědělská, Lesnická nebo Halasovo náměstí. Pro přestup z trolejbusových linek 25 a 26 na linky 44, 46 a 72 směr Lesná doporučujeme použít zastávku Lesnická.

 
V průběhu této výluky se předpokládá několik krátkodobých uzavírek, které ovlivní trasu linek 57 a N92 ve směru na Lesnou. Podrobnosti budou zveřejňovány v samostatných informacích.

 
Od 29. 2. do 30. 6. 2024 bude upraven provoz linky 930 v Lipově a zastávka "Lipov, škola" bude v obou směrech přesunuta k domu s pečovatelskou službou.


Z důvodu nedostatku kapacity dráhy nejede linka R8 v Brně mezi Hlavním nádražím a Kr. Polem. Bez změny časů odjezdů na dalších zastávkách.
Od 1. 3. nepřetržitě do 30. 9. 2024 do 15:30 hodin bude probíhat výluka na linkách S3 a R9.

Linka S3
Vlaky linky S3 jsou po dobu výluky v úseku Křižanov - Vlkov u Tišnova nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS3.
V úseku od Vlkova u Tišnova platí na lince S3 výlukový jízdní řád.

Linka R9
Vlaky linky R9 jsou nahrazeny v úseku Brno hl. n. – Křižanov náhradní autobusovou dopravou. Tyto přímé autobusové spoje neobsluhují stanice Brno-Královo Pole a Tišnov. Cestující jedoucí z/do těchto stanic v úseku Brno – Tišnov a opačně mohou využít vybraných vlaků linky S3. Při využití jízdních dokladů IDS JMK v přímé náhradní autobusové dopravě za vlaky kategorie R, může cestující předložit i platný jízdní doklad pro tarifní zóny 100, 101, 310, 320 a 330, i když daný spoj zónu 330 (ŽST Tišnov) neobsluhuje. Cestující musí mít pro celý pojížděný úsek ND předem zakoupený platný jízdní doklad nebo jejich platnou kombinaci dle tarifu ČD, SJT, IDS JMK nebo VDV.

Současně dochází k úpravám souvisejících jízdních řádů autobusových linek 163 a 350.
Spoje 13, 15, 20, 22, 24, 40 a 82 linky 163 budou po dobu výluky vedeny navíc závlekem přes Lubné (spoj 24 pouze v režimu "na zavolání"). Naopak spoje 12, 14, 21, 23, 25 a 81 vynechají závlek do Lubného.
Spoj 15 linky 350 bude po dobu výluky veden mimo obce Vidonín, Radňoves, Nová Ves a Heřmanov (obsluha je zajištěna linkou VDV 840503).

Změny jízdních řádů
V souvislosti s tím se mění především návaznosti mezi autobusovými linkami (163, 302, 310, 312, 320, 332, 333, 334, 335, 336, 350, 401) a vlakovou linkou S3.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vlkov u Tišnova - před staniční budovou - v obci, na zastávce autobusů "Vlkov, ObÚ"
• Osová Bítýška - v obci, na zastávce autobusů "Osová Bítýška"
• Ořechov - v obci, na zastávce autobusů "Ořechov"
• Křižanov - na náměstí, na zastávce autobusů "Křižanov, náměstí" a před nádražím, na zastávce autobusů "Křižanov, žel.st.
Linka 422 pojede obousměrně odklonem mezi Kratochvilkou a Babicemi u Rosic po silnici II/395 k přesunuté zastávce Babice u Rosic na silnici II/395 u křižovatky s ul. Záhumenice od 4. 3. do 30. 11. 2024.Změna zastávek:
Babice u Rosic pro směr Zastávka je přesunuta na silnici II/395 ke křižovatce silnice II/395 a ul. Záhumenice.
Od 11. 3. do 12. 7. 2024 bude z důvodu opravy mostu linka 816 ukončena ve Vratěníně. Úsek Vratěnín - Drosendorf je bez obsluhy.
Mimo provoz bude v tomto úseku také cyklobus 816.

Změna zastávek:
Drosendorf, Altstadt bez obsluhy.
Drosendorf, Schulen bez obsluhy.
Vážení cyklisté a cykloturisté,
v nové cyklosezóně 2024 můžete tradičně po Jihomoravském kraji přepravovat jízdní kola, elektrokola a koloběžky v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje:

-v zaintegrovaných vlacích s možností přepravy jízdních kol celoročně.
-v cyklobusech na vybraných regionálních linkách od 29. března do 29. září 2024.
-v Brně na městských linkách celoročně. Pozor přeprava elektrokol a elektrokoloběžek není povolena ve vozidlech DPMB v zónách 100+101.
-na lodích na Brněnské přehradě od začátku dubna do konce října - speciální jízdenky.

Vlaky
V provozu jsou jednotky Moravia s dostatečnou kapacitou pro přepravu kol. Dlouhé Moravie přepraví 21 kol a krátké 9.
V provozu bude od 29. 3. 2024 speciální vlak na lince R13 z Brna do Břeclavi a zpět. S dobrou kapacitou pro přepravu jízdních kol a koloběžek. Z Brna jede v nepracovní dny v 9:33 hodin. - U TOHOTO VLAKU NENÍ TŘEBA REZERVACE MÍSTA PRO JÍZDNÍ KOLO!
Jízdenky nejlevněji koupíte v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

Kompletní informace o přepravě kol a cyklobusech naleznete v cykloletáku a na tomto odkazu.

Z důvodu výstavby kanalizace bude zastávka "Bavory" přesunuta na hlavní příjezdovou silnici do Bavor k chodníku ihned za křižovatku s místní komunikací vedoucí ke hřbitovu vpravo ve směru jízdy do Bavor do 30. 9. 2024.

Z důvodu výstavby kanalizace bude zastávka "Bavory" přesunuta ke hřbitovu od 2. 4. do 30. 9. 2024

Změna zastávek:
Zastávka "Bavory" bude přesunuta ke hřbitovu
Od 2. dubna do 1. září 2024 bude probíhat výluka autobusů mezi Dukovany a Slavěticemi, která se týká regionálních linek 441 a 442.

Linka 441
Spoje 53, 91, 207, 54, 92 a 208 jsou dočasně zkráceny do zastávky Dukovany, EDU resp. opačně v ní začínají.
Spoje 81, 82 a 24 jedou mezi zastávkami Dukovany, EDU s Slavětice obousměrně odklonem po místní komunikaci kolem západní strany elektrárny, po silnici III/15249 a po silnicích II/399 a II/152 přes obec Rouchovany.
Spoj 21 jede mezi zastávkami Dukovany, EDU a Slavětice, rozc. 2.0 odklonem po místní komunikaci kolem západní strany elektrárny, po silnici III/15249 a po silnicích II/399 a II/152 přes obec Rouchovany.

Linka 442
Spoj 25 dočasně prodloužen až do Hrotovic.
Zřízen nový dočasný spoj 28 z Hrotovic do Rouchovan.

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí bude od úterý 2. dubna 2024 do ukončení prací (předpoklad do 4. srpna 2024) zcela vyloučen provoz v ulici Domažlické.

Autobusová linka 67 pojede v úseku Slovanské náměstí – Reissigova obousměrným odklonem ulicí Husitskou a Palackého třídou.
• Vynechá tak zastávky Charvatská a Štefánikova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Husitská (směr Avion Shopping Park zastávka linek 1 a 6 směr centrum, směr Jundrov zastávka linek 30, 44 a 72 směr Slovanské náměstí), Jungmannova a Kartouzská.

Autobusová linka 68 pojede v úseku Klusáčkova – Šumavská ve směru na Šumavskou odklonem ulicí Chodskou, Dobrovského a Palackého třídou.
• Vynechá tak zastávku Štefánikova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Charvatská a Kartouzská.
V souvislosti se začátky výluk (výluka Břeclav-Poštorná, Dukovany-Slavětice, ...) a konci výluk (Čebín-Sentice, ...) se mění následující jízdní řády od 2. 4. 2024:
67 68 N89 153 158 163 301 302 310 311 330 331 332 333 334 335 336 441 442 562 563 566 567 568 569 642 832
Z důvodu výstavby napojení na budoucí velký městský okruh bude od 22:35 v pátek 5. dubna 2024 do 22:35 v pátek 12. července 2024 (předpoklad) omezen provoz v ulici Rokytově.
Zastávka Akátky pro linky 27, 57 a N99 ve směru z Vinohrad do Židenic proto bude dočasně zrušena. Náhradou je možné využít zastávku Údolíček.
Od 15. 4. do 15. 7. 2024 bude upraven provoz městských linek 741 a 744 ve Vyškově (ulice Na Hraničkách) následovně:

Linka 741 - spoje 1 a 35 vynechají zastávky Hraničky a Dělnický dům. Obslouží zastávku Železniční stanice.
Linka 744 - Spoj 9 vynechá zastávky Rostex a Hraničky, konečnou zastávkou spoje je Nemocnice ve směru k autobusovému nádraží. Spoje 2 a 10 vynechají zastávky Nemocnice, Hraničky a Rostex. Na odklonové trase zastaví na zastávce Poliklinika.
Ostatních spojů městské dopravy Vyškov se uzavírka netýká!

Změna zastávek:
Vyškov, Dělnický dům - bez obsluhy spoji 1 a 35 linky 741
Vyškov, Hraničky - bez obsluhy spoji 1 a 35 linky 741 a spoji 2, 9 a 10 linky 744 
Vyškov, Rostex - bez obsluhy spoji 2, 9 a 10 linky 744
Vyškov, nemocnice - konečná spoje 9 linky 744, bez obsluhy spoji 2 a 10 linky 744
Vyškov, žel. st. - náhradní zastávka spojů 1 a 35 linky 741
Vyškov, Poliklinika - neobsluhována spojem 9 linky 744, náhradní zastávka spojů 2 a 10 linky 744
Od 15. 4. 2024 z důvodu uzavření podchodu pod železniční tratí v žel. zast. Žabčice a s tím související prodloužení docházkové vzdálenosti při přestupu mezi vlakem a autobusovou linkou 520 dochází k úpravě časových poloh vybraných spojů v úseku mezi zastávkami Žabčice, žel.st. a Přísnotice.

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od března 2023 v několika etapách omezen provoz veškeré dopravy v ulici Bauerově. Ve třetí etapě dojde od 23:20 v pondělí 15. dubna 2024 k následující změně zastávek na autobusových linkách 44, 84 a N98:

 Směr Pisárky > Mendlovo náměstí (linky 44 a N98):
• zastávka Riviéra bude dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Pisárky nebo Velodrom, případně nově zprovozněnou zastávku Riviéra pro opačný směr)
• zastávka Bauerova zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Pisárky nebo Velodrom, případně nově zprovozněnou zastávku Riviéra pro opačný směr)

 Směr Mendlovo náměstí > Pisárky (linky 84 a N98):
• zastávka Velodrom zůstává přeložena cca o 480 metrů vzad (ke 4. bráně brněnského výstaviště)
• zastávka Bauerova zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Velodrom nebo Riviéra)
• zastávka Riviéra bude nově obsluhována u provizorního nástupiště pod novou lávkou pro pěší

Autobusová linka E56 pojede opět obousměrně po své trase Pisáreckým tunelem s obsluhou zastávky Pisárky.
Od 29. 4. do 31. 12. 2024 autobusové linky 811, 812 a 813 pojedou přes Únanov odklonem. Autobusy jedou přes Únanov obousměrně odklonem po hlavní silnici II/399 přes Únanov a nepojedou po místních komunikacích obce. Na objízdné trase budou obsluhovat přeložené zastávky Únanov, ObÚ, které budou přeloženy na hlavní silnici II/399 v centru obce Únanov poblíž mostu přes potok Únanovka. 

Změna zastávek:
zastávky Únanov, ObÚ - dočasně přeloženy na objízdnou trasu autobusů na hlavní silnici II/399 v centru obce Únanov poblíž mostu přes potok Únanovka.
Od 30. 4. do 14. 12. 2024 bude probíhat dlouhá výluka na linkách S4, R11 a R54. Výluka se drobně dotkne také linek S3 a S41.

Linka R11 a R54
Všechny vlaky z/do Brna hl.n. budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xR11 a xR54.

Linka S4
V úsecích Brno hl. n. - Střelice a Rapotice - Náměšť nad Oslavou pojedou vlaky v upravených časových polohách podle výlukového jízdního řádu linky S4.
Ze Střelic u Brna do Zastávky u Brna a Rapotic a zpět budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS4.

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu po několika trasách:
Trasa A (zastávkový spoj mimo Omice) – Střelice – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice – Rapotice
Trasa B (zastávkový spoj do Omic) – Střelice – Omice (v obci)
Trasa R (spoj nahrazující R11 a R54) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování)

Změny na dalších linkách IDS JMK v oblasti:
Linka 421 bude z/do Zastávky u Brna prodloužena podle výlukového jízdního řádu linky 421 do/z Střelic u Brna.
V pracovní dny vlaky linky S3/ 4613, 4615 a 4619 nezastaví ve stanici Brno-Horní Heršpice podle výlukového jízdního řádu linky S3.
V pracovní dny vlaky linky S41/1742 a 1746 odjedou ze stanice Brno hl. n. dříve podle výlukového jízdního řádu linky S41.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R zajištěna do 29. 9. 2024 nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám) a u vybraných spojů podle výlukového jízdního řádu linky xS4.

Tarifní informace:
V době výluky budou v autobusech náhradní dopravy uznávány jízdní doklady dle platného tarifu IDS JMK, případně dalších tarifů platných v železniční dopravě, které jsou platné ve vlacích, jež jsou prostřednictvím NAD nahrazovány.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS4, xR11:
• Brno hl.n. (R) – před staniční budovou u viaduktu Křenová
• Střelice (A,B) - u staniční budovy
• Omice (B) - v obci, na rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky k železniční zastávce a v obci, na ulici Brněnské u odbočky k zastávce "Omice, samoobsluha"
• Tetčice (A) – u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Tetčice, žel. st.“
• Rosice u Brna (A) - na ulici Nádražní na zastávce IDS JMK "Rosice, těstárny"
• Zastávka u Brna (A) – u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“ Pozor! Z důvodu stavební činnosti v blízkosti staniční budovy, je zastávka přemístěna do prostoru parkovišť osobních automobilů uprostřed terminálu.
• Vysoké Popovice (A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel. st.“ - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Rapotice, škola"
• Kralice nad Oslavou(A) - v obci na ulici Třebíčská na zastávce autobusů "Kralice nad Oslavou"
• Náměšť nad Oslavou(A) - u staniční budovy na zastávce autobusů "Náměšť nad Oslavou, a. n."
• Náměšť nad Oslavou (R) - před staniční budovou
Od 2. 5. do 31. 7. 2024 bude zastávka Velešovice přesunuta do polohy zastávky Velešovice, ObÚ směr Slavkov u Brna, a to pro oba směry s výjimkou spojů 11 a 13, které obslouží protilehlou zastávku směr Rousínov. 

Změna zastávek:
Velešovice - pro oba směry přesunuta do zastávky Velešovice, ObÚ. Spoje 11+13 jedou ze zastávky směr Rousínov, všechny ostatní ze zastávky směr Slavkov u Brna.
Od 6. 5. do 14. 7. 2024 17. 6. 2024 bude upraven provoz linek 555 a 571 přes Valtice a zastávka "Valtice, nemocnice" bude ve směru Břeclav přesunuta na konec ulice Klášterní před křižovatkou s hlavní silnicí I/40 a ve směru Valtice, aut. st. na začátek ulice Jabloňová u křižovatky s hlavní silnicí I/40.

Změna zastávek:
Zastávka "Valtice, nemocnice" bude přesunuta ve směru Břeclav na konec ulice Klášterní před křižovatkou s hlavní silnicí I/40 a ve směru Valtice, aut. st. na začátek ulice Jabloňová u křižovatky s hlavní silnicí I/40.
Z důvodu dopravního omezení v ulici Blanenské v Kuřimi v souvislosti s opravou mostu na účelové komunikaci vedoucí k závodu Prefa budou přeloženy zastávky Kuřim, Prefa rozcestí v obou směrech od 9. 5. do 30. 9. 2024.

Změna zastávek:
Kuřim, Prefa rozc. směr Lipůvka / Kuřim, Podlesí, Pramen - přesunuta přibližně o 160 metrů vzad.
Kuřim, Prefa rozc. směr Kuřim, železniční stanice - přesunuta přibližně o 150 metrů vpřed.Z důvodu opravy a rozšíření vodovodu v obci Malá Lhota bude doprava od 13. 5. do 30. 6. 2024 upravena následovně:

Linka 313 pojede mezi Žernovníkem a Újezdem u Černé Hory obousměrným odklonem přes Černou Horu. Na odklonové trase obslouží mimořádně v obou směrech zastávku Černá Hora, Na Škrku pro zajištění vybraných návazností mezi linkami 313 a 235. Žádné další zastávky nebudou linkou 313 na odklonové trase obsluhovány. Po dobu výluky nebude obsluhována zastávka Újezd u Černé Hory, SDP v obou směrech.

Obec Malá Lhota bude veřejnou dopravou obsluhována pouze ze severu (od Žernovníku).
Zastávka Malá Lhota (směr Kuřim) bude dočasně zrušena. Zastávka Malá Lhota (směr Lysice) bude obousměrná.
Ve všední dny po většinu dne obec obsluhována účelovými spoji vedenými pouze v úseku Žernovník, ObÚ <-> Malá Lhota. Budou zajišťovat vazbu na standartní spoje linky 313 a linku 235 do Žernovníku a od spojů linek 313 a 235 z Žernovníku do Malé Lhoty.
V okrajových částech všedních dní (především večer) a o víkendu budou spoje od Kuřimi do Lysic a opačně vedeny včetně závleku do Malé Lhoty a zpět.
Některé přestupní vazby mezi linkou 313 a 235 jsou ze zastávky Žernovník, ObÚ přesunuty do zastávky Černí Hora, Na Škrku, sledujte přípojové řádky ve výlukových jízdních řádech.

Změna zastávek:
Černá Hora, Na Škrku - po dobu výluky mimořádně obsluhována linkou 313 v obou směrech
Újezd u Černé Hory, SDP - po dobu výluky v obou směrech zrušena bez náhrady, lze využít pravidelnou zastávku Újezd u Černé Hory
Malá Lhota (směr Kuřim) - po dobu výluky zrušena, jako náhradní zastávka slouží zastávka Malá Lhota směr Žernovník - Lysice
Od pondělí 13. května 2024 od 8:00 hodin do ukončení prací (předpoklad 31. července 2024) bude z důvodu stavebních prací dočasně přeložena zastávka pro autobusy Pod nemocnicí oba směry (v ulici U Penzionu, linky 69, N91, 403, 404):
-směr Labská přibližně 120 m vpřed
-směr centrum / Bosonohy 125 m vzad
Od 13. 5 do 31. 7. 2024 bude zastávka Brno, Pod nemocnicí pro regionální linky 403 a 404 přeložena cca 130 metrů zpět naproti výstupu z podzemní tramvajové zastávky Západní brána.

Změna zastávek:
Brno, Pod nemocnicí - pro linky 403 a 404 přesunuta cca 130 metrů zpět naproti výstupu z tramvajové zastávky Západní brána.


Z důvodu výstavby kanalizace bude přesunuta zastávka Babice u Rosic pro linky 153 a 421 o přibližně 50 metrů směrem ke Zbýšovu od 13. 5. do 30. 6. 2024.
Od 13. 5 do 31. 8. 2024 linka 420 pojede mezi zastávkami Velká Bíteš, Košíkov a Velká Bíteš, náměstí odklonem ulicí Kpt. Jaroše. Zastávka Velká Bíteš, Hybešova přesunuta do ulice Kpt. Jaroše.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, Hybešova je přesunuta do ul. Kpt. Jaroše k domu č. p. 78.
[Nejnovější][30][60]