Dnes je: 16.5.2021. Svátek má Přemysl, zítra: Aneta blahopřejeme!

   Aktuality z radnice  |  Přehled tisku  |  MHD Brno  |  IDS JMK  |  Koupaliště  |  Kurz ČNB  |  Hantec  |  Astrologie klasická  |  Astrologie čínská  |  Numerologie  |  Vtipy  |  Počasí

Přehled z tisku Informace o výlukách MHD Počasí Kurzovní lístek Hantec Vtipy Koupaliště a bazény Ubytování v brně O nás

Informace IDS JMK

IDS JMK
POZOR: Od 17. 5. 2021 se mění poloha zastávek městských linek - více zde.


Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy dojde od pondělí 19. dubna 2021 k dalšímu omezení provozu linek MHD u zastávky Semilasso. Výluka začíná už v noci večer na nočních linkách N91 a N91.


Schéma výluky ke stažení zde.
Schéma trasy linky 301 ke stažení zde.


Regionální linka 301
Z důvodu vyloučení tramvajové linky 6 k žel.st. Brno - Královo Pole pojede linka 301 jednosměrným odklonem pouze ve směru z regionu do Králova Pole, nádraží přes zastávku Řečkovice, kde bude umožněn přestup na tramvajovou linku č. 1.  Opačný směr linky 301 z Králova Pole do regionu zůstává beze změny.

Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Semilasso odklonem přes zastávku Tylova do zastávky Vozovna Medlánky.
• Neobslouží tak zastávku Královo Pole, nádraží. Náhradou je možné využít souběžné trolejbusové a autobusové linky.
• Zastávka Semilasso směr Tylova bude pro linky 1 a 6 přeložena cca o 100 metrů zpět (před křižovatku s ulicí Metodějovou).

Trolejbusová linka 30 a autobusové linky 44, 53 a 84 pojedou v úseku Královo Pole, nádraží – Husitská obousměrným odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou.
• Zastávka Semilasso směr Husitská zůstává stejně jako v předchozí etapě přeložena do ulice Božetěchovy, zastávka Semilasso směr Královo Pole, nádraží bude obsluhována společně s linkami 1 a 6 na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní.
• V uvedeném směru tak vynechají tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Semilasso.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou.
• Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Husitská odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní, Božetěchovou a Metodějovou.
• Vynechá tak zastávku Tylova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Žitná (v ulici Novoměstské), Královo Pole, nádraží (zastávka linky 30) a přeloženou zastávku Semilasso v ulici Božetěchově.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru od hlavního nádraží pojedou v úseku Husitská – Tylova odklonem ulicemi Metodějovou a Božetěchovou.
• Zastávku Semilasso obslouží v přeložené poloze před křižovatkou s ulicí Metodějovou (společně s linkami 1 a 6).

Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 84 a linkami 41, 42, 70 a 71 v ranních a večerních hodinách je realizována již v zastávce Královo Pole, nádraží!

IDS JMK
Zastávka linky 509 směr Kšírova (-Měnín) přesunuta o cca 130 metrů vpřed.

IDS JMK
Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN 95 bez výdechového ventilu či obdobným prostředkem s filtrační účinností minimálně 94%. Děti do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti 2 až 15 let musí mít aspoň jednu chirurgickou roušku. Stejná pravidla platí také na nástupištích a zastávkách.

Při cestě do zahraničí - Rakousko a Slovensko si prosím zjistěte aktuální podmínky pro vstup do dané země.

Sledujte prosím také platná nařízení státních orgánů.IDS JMK
Od středy 21. dubna 2021 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v sobotu 31. července) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena autobusová zastávka  Komárov směr Kšírova pro linky 49, 50, E50, N94, 509):
•    pro linky 49, 50, E50, N94 přibližně 110 metrů vpřed,
•    pro linku 509 přibližně 130 metrů vpřed.
IDS JMK
Od středy 28. 4. 2021 nepřetržitě do 27. 5. 2021 do 15:25 hodin bude pokračovat další etapou výluka na lince S31. Vlaky na lince S31 budou v uvedených úsecích nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Nevědice - Bystřice nad Pernštejnem. Vlaky 1780 a 1781 budou nahrazeny v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.

Přeprava jízdních kol:
U vlaků S31/1780 a S31/1781 a o víkendu u vlaků S31/14905,14906,14909,14910 je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek dotčený výlukou zajištěna.IDS JMK
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvají do Starého Lískovce.

Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.

Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zastávku Humenná do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.
Noční spoje linky 403 budou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstane zachován přestup na linku N91.

Tramvajové linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova. Neobslouží tak zastávky Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka. Zastávka Švermova bude pro výstup i nástup obsluhována ve smyčce tramvají. Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Běloruská.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Autobusová linka x6 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí (od vyhlášení) – Vltavská – Labská. V souvislosti s výlukou autobusů v ulici Labské pojede linka x6 do odvolání (přibližně do poloviny května) v úseku Osová – Vltavská odklonem ulicí Vltavskou. Nebude obsluhovat zastávku Pod nemocnicí, na odklonové trase obslouží zastávku Osová u tramvajových zastávek.

Autobusová linka x8 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy. V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které budou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obslouží zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou. V souvislosti s výlukou autobusů v Bosonohách bude linka x8 ukončena na Bosonožském náměstí. Vybrané spoje v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách budou ukončeny v zastávce Tranzitní plynovod. Linka x8 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Komárov / Mariánské náměstí – Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov a dále pojede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
Zastávka Ústřední hřbitov bude ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastaví autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské.
V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně pojede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova pojedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická. Linka 61 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 69 bude po dobu výluky zcela mimo provoz. Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.

Od 1. července 2021 naváže na tuto výluku další etapa, během níž nebude možná jízda tramvají ani do smyčky Švermova. Linky 6 a 8 pojedou odklonem do smyčky Ústřední hřbitov a dojde k souvisejícím změnám v organizaci náhradní dopravy. Podrobnosti budou zveřejněny.

IDS JMK
Od 1. května 2021 budou upraveny trasy linek 401, 402, 403 a 404 v Brně z důvodu stavebních prací:

Linka 401: Expresní spoje jsou v Brně po výjezdu z dálnice D1 odkloněny přes zastávku Stará nemocnice k zastávce Běloruská. Zastávkové spoje jsou v Brně od zastávky Jemelkova odkloněny přes zastávky Svážná a Stará nemocnice k zastávce Běloruská.

Linka 402: Všechny spoje jsou v Brně od zastávky Jemelkova odkloněny přes zastávky Svážná a Stará nemocnice k zastávce Běloruská.

Linky 403 a 404: Všechny spoje s výjimkou nočních a vybraných školních jsou od zastávky Svah odkloněny přes zastávku Humenná na Běloruskou. Noční spoje jsou ukončeny na zastávce Osová, školní jedou přes zastávky Kosmonautů, Osová a ZŠ Vedlejší na Běloruskou.

V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8 do centra města, v zastávce Stará nemocnice je možný přestup na městskou autobusovou linku 40 do oblasti Univerzitního kampusu, příp. do centra města.


IDS JMK
Nová Ves, host. U Slavíků bude přesunuta o 250 metrů směrem k Oslavanům pro linku 423.

IDS JMK
Od soboty 1. května 2021 bude upraven provoz linek 174 a 530 v úseku mezi obcemi Novosedly a Drnholec z důvodu opravy mostu.

Linka 174 pojede mezi zastávkami Novosedly a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/4144, II/414, III/39615, obec Brod nad Dyjí a dále po silnicích III/39615, III/39614, III/39613 a II/414. Na objízdné trase bude obsluhovat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ místo linky 530.

Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Linka tak bude zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ.

Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – zcela bez obsluhy linkou 530 (náhradou tuto zastávku obslouží linka 174)

Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Novosedly a Drnholcem na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních zón.
Cestující jedoucí mezi Novosedly a Drnholcem na předplatní jízdenky není zóna 540 (Brod nad Dyjí) započítávána do jízdného.
Cestující jedoucí z Brodu nad Dyjí směr Pasohlávky busem linky 174 z Brodu nad Dyjí do Drnholce a následně ihned stejným busem linky 530 z Drnholce směr Pasohlávky a zpět není do ceny jízdného započítávána zóna 551 (Drnholec). Platí pro jednorázové i předplatní jízdní doklady. Toto však platí pouze pro přímé spoje linek 174 a 530, tzn. takové spoje linky 174 ve směru Nový Přerov – Drnholec, u kterých je pod číslem spoje uvedena poznámka „V“, resp. u linky 530 ve směru z Vranovic do Drnholce uvedena poznámka „P“.

IDS JMK

Výluka uvedená níže je zrušena!!!

---------------------------

Od pondělí 3. května 2021 do 31. října 2021 bude upraven provoz regionálních autobusových linek IDS JMK z důvodu rekonstrukce mostu v obci Vítonice.

Linka 432 pojede mezi zastávkami Vítonice a Prosiměřice, u bufetu odklonem po obousměrné objízdné trase: Vítonice - sil. III/41311 - místní účelová komunikace mezi polemi kolem Stošíkovic na Louce - sil. III/41317 - sil. III/41313 - Prosiměřice a dále po své trase směr Těšetice - Znojmo. Na objízdné trase linka neobsluhuje zastávky Stošíkovice na Louce a Stošíkovice na Louce, rozc. 1.7. Objízdná trasa viz příloha.

Linka 810 (vyjma spojů 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, host. po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, host. Z Oleksovic bude pokračovat dále po své pravidelné trase směr Hostěradice - Miroslav.

Spoje budou zcela vynechávat obec Vítonice. Označníky zastávky Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém normálním stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při cestě do Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 810 (pouze spoje 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, u potoka po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, u potoka - sil. III/41311 - Vítonice - sil. II/413 - Hostěradice, nám. a dále po své trase směr Miroslav.

Spoje budou vynechávat zastávku Oleksovice, host. Označníky zastávky Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém normálním stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při cestě do Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 811: drobný časový posun u spojů 101 a 102.

Linka 813: drobný časový posun spoje 222.

Změna zastávek:
oba označníky zastávky Oleksovice, u potoka jsou přeloženy na objízdnou trasu linky 810 ke sklepům poblíž domu č.p. 102 v Oleksovicích. Přeložené zastávky obsluhují všechny spoje linky 810 vyjma spojů 101, 45, 47, 94 a 48. Spoje 101, 45, 47, 94 a 48 obsluhují stálé normální zastávky Oleksovice, u potoka na silnici III/41311.


IDS JMK
Zastávka Kovalovice, Stará pošta bude přesunuta přibližně o 50 metrů vpřed od 3. 5. do 31. 8. 2021.

IDS JMK
Autobusové zastávky Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st. budou dočasně přeloženy v obou směrech o asi 50 m ve směru na obec Šanov.

IDS JMK
Od pátku 7. 5. 2021 bude upraven provoz na linkách 403 a 404 přes Troubsko následujícím způsobem:

Linka 403: Všechny spoje jedoucí do a z Troubska budou obousměrně pojedou mezi zastávkami Ostopovice, Lipová (resp. Ostopovice, smyčka) a Troubsko, ObÚ odklonem přes Střelice. Zastávky Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky nebude možné s výjimkou dvou párů nedělních spojů možné obsloužit, zastávky Troubsko, U dráhy a Troubsko, ObÚ budou přesunuty (Troubsko, ObÚ jen vybrané spoje jedoucí mimo zastávku Troubsko, Veselka).

Linka 404: Všechny spoje v pracovní dny pojedou mezi zastávkami Brno, Točná a Troubsko, Nová odklonem ulicemi Jemelkova, Chironova, Jihlavská, Pražská a Troubská do obce Troubsko a dále po své trase. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádnou zastávku. Zastávku Troubsko, Nová ve směru do Brna obslouží v poloze před křižovatkou (zastávka linky 51). Školní spoje vedené v úseku Troubsko – Střelice budou převedeny na linku 403.
O víkendech a státních svátcích budou všechny spoje vedeny jako linka 403 po výše uvedené odklonové trase po zastávku Troubsko, ObÚ a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky zpět do Střelic a opačně.

POZOR: I nadále trvá výluka na tramvajové trati do Starého Lískovce, autobusy linek 403 a 404 tedy neobsluhují zastávky Vltavská a Labská, a s výjimkou školních a nočních spojů i zastávky Kosmonautů, Osová a ZŠ Vedlejší, a jsou od zastávky Svah odkloněny do zastávky Běloruská, kde je možnost přestupu na tramvajové linky č. 6 a 8.

Změna zastávek:
Troubsko, U dráhy – pro linku 403 přesunuta na křižovatku III/15270 a III/15269, bez obsluhy linkou 404
Troubsko, ObÚ – pro linku 403 u spojů vedených na zastávku Troubsko, Veselka a opačně a u spojů začínajících a končících v této zastávce jsou obsluhovány zastávky v ulici Zámecká. Pro spoje jedoucí směr Troubsko, Lísek nebo přímo Popůvky, náves (mimo Veselku) je zastávka přesunuta do ulice Vyšehrad (před křižovatkou s ulicí Hraničky).
V opačném směru je zastávka pro spoje vedené od zastávky Troubsko, Lísek směr Střelice přesunuta do ulice U Lednice ke křižovatce s ulicí Vyšehrad.
Víkendové spoje jedoucí do Střelic obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky pokračují směr Střelice. V opačném směru obslouží po otočení u Veselky zastávku u obecního úřadu.
Nedělní spoje jedoucí do zastávky Troubsko, Nová obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu, v opačném směru pak zastávku v ulici Národního odboje
Pro linku 404 se obsluha zastávky nemění.

Troubsko, Nová – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 113, 114, 115 a 117 bez obsluhy. Pro linku 404 ve směru do Střelic beze změny, ve směru do Brna obslouží zastávku linky 51 před křižovatkou.
Troubsko, u kapličky – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 113, 114, 115 a 117 bez obsluhy.  Pro linku 404 beze změny.
Brno, Pod dálnicí, Ostopovice, Branky, Ostopovice, náměstí, Ostopovice, rozcestí, Ostopovice, smyčka, Ostopovice, Lipová, Troubsko, u dráhy – bez obsluhy linkou 404.
Brno, ZŠ Vedlejší – zastávka obsluhována jen vybranými ranními spoji pro zajištění školních vazeb
Brno, Osová – zastávka obsluhována jen nočními a vybranými ranními spoji

IDS JMK
Vážení cestující,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a opatřeních na hranicích s Rakouskem bude provoz Turistbusu zahájen 3. července 2021.

Děkujeme za pochopení.


IDS JMK
Vzhledem k dalšímu postupu prací v křižovatce Dornych × Úzká dojde v neděli 9. května 2021 přibližně v 10:00 ke změně obsluhovaných zastávek v uzlu Úzká:

• Zastávka linek 40, 48, 50, 61, 63, N94 a N95 směr Komárov bude vrácena na začátek ulice Dornych za křižovatku s ulicí Křenovou.
• Zastávka linek 40, 61 a N95 směr Hlavní nádraží bude vrácena na tramvajový ostrůvek.
• Zastávka linek 48, 50, 63 a N94 směr Hlavní nádraží bude v průběhu pondělí 10. května vrácena k nástupišti 4.
• Zastávka linek 701 a 702 směr Pozořice / Viničné Šumice bude v průběhu pondělí 10. května 2021 vrácena k nástupišti 7.

IDS JMK
Z důvodu částečné uzavírky I/43 nelze obsloužit zastávku Rozhraní, Vilémov. Náhradní zastávka je Rozhraní, žel.zast. nebo Stvolová.

IDS JMK
Od 10. 5. 2021 do 18. 5. 2021 bude probíhat výluka v Bzenci - oprava železničního přejezdu. Linky 665 a 934 pojedou následovně:

Linka 665 jede dle výlukového jízdního řádu. Spoje obousměrně mezi Bzenec, ZŠ a Strážnice jedou výlukově bez zastavení po I/54, Veselí a I/55. Oba směry ve Strážnici odjíždí od stanoviště 7.
Linka 934 jede dle výlukového jízdního řádu.

Změna zastávek:
Bzenec, Doubrava (oba směry) - bez obsluhy. Nejbližší obsluhovaná zastávka linkou 665 je Bzenec, ZŠ.

Změna návazností:
Z důvodu delší objízdné trasy linky 665 dochází k zrušení přestupních vazeb ve Strážnici mezi linkou 665 a vlakem S91. Pouze spoje 1, 5, 9 linky 665 ve Strážnici navazují na vlak S91.

IDS JMK
Zastávka Radostice, sokolovna je v obou směrech přesunuta do ulice Hlavní, přibližně na úroveň domů čp. 61 a 191.

IDS JMK

Aktuálně: výluka se prodlužuje až do 19. 5. 2021 do 23:00 hodin.

Od úterý 11. 5. 2021 bude upraven provoz linek 671, 672 a 673 v Kyjově (v oblasti ulice Dobrovského):

Linka 671: Spoje jedoucí přes Náměstí TGM v úseku Újezd, škola – Aut. st. pojedou odklonem obousměrně ulicemi Jungmannnova, Svatoborská, Zastávku Náměstí TGM se obslouží v ulici Jungmannově u pneuservisu.

Linka 672: Spoje v úseku ČSAD – U Fary pojedou obousměrně odklonem po obchvatu Boršovská, Pod Kohoutkem, Strážovská, Svatoborská, Jungmannova. Neobslouží zastávky Poliklinika a Gymnázium. Mimořádně obslouží zastávku v ulici Jungmannové u pneuservisu.
Spoje 213, 513 pojedou takto odklonem k zastávce Újezd, škola a dále ulicí Klvaňovou a po obchvatu na aut.st. Spoj 220 z ulice Boršovské zajede obsloužit zastávku žel.st. poté jede na ČSAD.

Linka 673: Spoje 333,341 mezi zastávkami U Fary a Zahradní jedou odklonem (bez zastavení) ulicemi Újezd, Dvořákova, Nětčická, tř. Komenského na Žel. st., kde se otočí a pokračuje na Zahradní dále mezi Újezd, škola a aut.st  vynechává Nám. TGM. a jede odklonem přes Jungmannovu, kde obslouží zastávku před pneuservisem. Zbylé spoje pojedou od aut.st. odklonem ulicí Jungmannovou (obslouží přesunutou Nám. TGM) na Újezd, škola a pak ze Zahradní jedou k žel.st., kde se otočí a jedou odklonem bez zastavení přes tř. Komenského, Nětčickou, Újezd k zastávce U fary.

Změna zastávek:
Kyjov, Náměstí TGM je přesunuta k pneuservisu do ulice Jungmannové.
Kyjov, Poliklinika a Gymnázium jsou bez obsluhy. Náhrada u linky 672 jsou blízké zastávky U Fary, ČSAD či mimořádná u pneuservisu v ulici Jungmannové. Náhrada u linky 673 jsou blízké zastávky U Fary či Zahradní.
IDS JMK

Od 12. 5. do 30. 5. 2021 bude upraven provoz linek 234 a 240 přes Rájec-Jestřebí následovně:

Linka 234 mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, pošta a Rájec-Jestřebí, Komenského pojede obousměrně odklonem ulicí Havlíčkova a Fügnerova. Na trase zastaví na přeložené zastávce Rájec-Jestřebí, náměstí v ulici Havlíčkova poblíž křižovatky s ulicí Jurkova.

Linka 240, spoje vedené přes Holešín mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, lékárna a Rájec-Jestřebí, Komenského pojede obousměrně odklonem ulicí Havlíčkova a Fügnerova. Na trase zastaví na přeložené zastávce Rájec-Jestřebí, náměstí v ulici Havlíčkova poblíž křižovatky s ulicí Jurkova.
Spoje linky 240 ze Sloupu vedené mimo Holešín mají přesunutou zastávku Rájec-Jestřebí, náměstí do ulice Jurkova k domu č.p. 180 (od náměstí směrem k žel.st.)

Změna zastávek:
Rájec-Jestřebí, náměstí - zastávka přesunuta do ulice Havlíčkova (linka 234 a 240 přes Holešín) a do ulice Jurkova (linka 240, spoje směr žel. st. vedené mimo Holešín).


IDS JMK
Z důvodu pokračujících stavebních prací nebude od středy 12. května 2021 možná jízda autobusů k obchodnímu centru Futurum. Linka 82 vynechá zastávku OC Futurum. Náhradou v obou směrech zastaví na zastávce linek 51, N96 a 501 Ořechovská.

IDS JMK
Od 12. 5. 2021 od 13:50 nepřetržitě do 17. 5. 2021 do 15:50 hodin budou vlaky linky S61 budou v úseku Bzenec – Moravský Písek nahrazeny autobusy náhradní
dopravy. V pracovní dny jsou vlaky linky S6/ 24154, 24101 odřeknuté bez náhrady.

V sobotu a neděli jsou vlaky linky S6/ 24105, 24111, 24154 nahrazeny variantní autobusovou dopravou linky xS61- trasa B v úseku Veselí nad Moravou – Moravský Písek

Výlukový jízdní řád linky xS6 - ke stažení zde.
Výlukový jízdní řád linky xS61 - ke stažení zde.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Bzenec - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Bzenec, žel. st."
Bzenec - Olšovec - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Bzenec, Olšovec"
Moravský Písek - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Písek, Kolonie, žel. st."
Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, žel.st.

IDS JMK
Z důvodu rekonstrukce komunikace je zastávka Rozhraní, žel.zast. přesunuta o cca 200 metrů k Letovicím k domu č.p. 36.IDS JMK
Z důvodu pokračujících stavebních prací při rekonstrukci křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy dojde od 04:15 hodin v pondělí 17. května 2021 ke změně polohy dočasných zastávek Semilasso.

Zastávka Semilasso pro tramvajové linky 1 a 6 bude v obou směrech přeložena do Palackého třídy mezi křižovatky s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové.

Zastávka Semilasso pro trolejbusové a autobusové linky 30, 53 a 84 směr Královo Pole, nádraží bude přeložena do ulice Božetěchovy před křižovatku s ulicí Kosmovou. Tuto zastávku bude navíc obsluhovat i linka 43.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru do Řečkovic obslouží zastávku na Palackého třídě mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové (společně s linkami 1 a 6).

Přeložená zastávka na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou již nebude obsluhována!

IDS JMK
Z důvodu rekonstrukce zastávky bude od 8:00 v pondělí 17. května 2021 do ukončení prací dočasně přeložena zastávka Filkukova ve směru do centra, a to přibližně o 110 metrů vpřed.

IDS JMK
Ve dnech 17. až 21. 5. 2021 v době vždy od 8:05 do 13:35 budou vlaky úseku Grešlové Mýto - Moravské Budějovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Současně jedou vlaky v úseku Znojmo – Grešlové Mýto v odlišné časové poloze proti pravidelnému jízdnímu řádu (ze stanice Znojmo odjíždí vlaky o cca 12 min. dříve, opačně přijíždí o cca 13 min. později).


Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Grešlové Mýto, žel. st.“)
Blížkovice - na veřejné komunikaci u železniční zastávky
Vesce - v obci, autobusová zastávka Moravské Budějovice, Vesce
Moravské Budějovice - před výpravní budovou


IDS JMK
Vážení cestující,
zastávka Malá Vrbka je prozatím v provozu - původně měla být zastávka bez obsluhy od 10. 5. 2021. Přesun uvedený níže  proběhne nakonec od 19. do 20. 5. 2021.

*****

Linky 935 a 940 nebudou obsluhovat zastávku "Malá Vrbka" v centru obce. Cestující použijí zastávku "Malá Vrbka, zast.", která se nachází na výjezdu z obce Malá Vrbka směr Hrubá Vrbka.

IDS JMK
Vlaková linka R8 bude plně obnovena od 21. 5. 2021.

IDS JMK
Ve dnech 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 7:50 do 15:05 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.

Výlukový jízdní řád ke stažení zde.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Čejč, žel. st.")
Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel.st.“
Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

IDS JMK
V pondělí a úterý 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 8:50 hod. do 14:35 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Novosedly nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS8. V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez návaznosti naautobusy náhradní dopravy.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Změny zastávek:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st";
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a  v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Mikulov, žel. st."
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK "Březí"
• Dobré Pole - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Dobré Pole"
• Novosedly - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Novosedly" a u nádražní budovy.


Změna dočasných zastávek Semilasso

Dočasné přeložení zastávky Filkukova

Změna zastávky Úzká pro autobusy

Omezení autobusů u OC Futurum

Dočasná změna autobusových linek na Jugoslávské

Dočasné přeložení zastávky Komárov směr Horní Heršpice

15.5.2021 17:09:00
Zasahovali jsme u letecké nehody
Sobota, 15. května 2021 – Dnes krátce po 11. hodině jsme přijali na tísňové lince zprávu o havárii malého letadla u obce Kořenec na Blanensku. Letadlo se dle volání mělo nacházet uprostřed pole, podvozkem vzhůru a uvnitř měly být dvě osoby. K místu události vyrazila dobrovolná jednotka z Protivanova (OLK) a profesionální hasiči z Boskovic a Blanska. V době příjezdu první jednotky se již pilot a spolucestující nacházeli mimo vrak letadla. Hasiči na místě asistovali letecké záchranné službě při ošetření jedné z osob, zabezpečili letadlo proti vzniku požáru a do speciální nádoby zachytávali unikající palivo. Po vyšetření nehody pomohli s otočením a naložením letadla.

11.5.2021 14:53:00
Zasahujeme u požárů porostů
Úterý, 11. května 2021 – Od soboty jsme vyjeli již k 30 požárům lesních a travních porostů. Šestkrát jsme vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu. V úterý odpoledne si požár na Blanensku vyžádal nasazení stovky hasičů a vyhlášení 3. stupně požárního poplachu.

9.5.2021 20:37:00
Motorkář zemřel na silnici I/50 u Velešovic
Neděle 9. května 2021 - Tragicky skončila nehoda na silnici I/50 mezi Slavkovem u Brna a Holubicemi. Motorkář nepřežil střet s dodávkovým vozem.

9.5.2021 20:26:00
Nedělní požáry v přírodě
Neděle, 9. května 2021 - V dopoledních a především pak v odpoledních hodinách jsme řešili požáry lesů, stromů a dalších porostů. Evidujeme celkem 8 požárů lesů a stromů, jeden požár polního porostu s trávou a 3 požáry odpadů. Vyjeli jsme také k 3 nahlášeným požárům, které byly nakonec přehodnoceny na plané poplachy.

7.5.2021 8:20:00
Provoz na dálnici zastavila nehoda
Pátek, 7. května 2021 – Včerejší noční dopravu na D1 zkomplikovala nehoda kamionu a osobního auta. Náš zásah na místě trval 3 hodiny.

5.5.2021 11:25:00
Na Břeclavsku způsobil požár vysokou škodu
Středa, 5. května 2021 – Dnes ráno vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů k nahlášenému požáru rodinného domu v obci Novosedly na Břeclavsku. Vyhlášen byl 2. stupeň požárního poplachu.

1.5.2021 6:49:00
Pálení čarodějnic proběhlo poklidně
Sobota, 1. května 2021 - Poslední dubnový večer spojený s "pálením čarodějnic" byl pro jihomoravské hasiče klidný. Letošní lidové veselice se obešly bez zásahu hasičů.

Zastávka Všechovice bez obsluhy od 23. 5. 2020

BRNO: Rekonstrukce ulice Ondráčkovy

BRNO: Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní

Přesun zastávky Troskotovice, prodejna

Dlouhodová výluka v obci Rybníky

Dočasné zrušení zastávky Klobouky u Brna, škola

BRNO: Dlouhodobá výluka v ulici Křižkovského

Přesun zastávky Vysočany, Housko

Zastávka Mikulčice, Těšice“ bez obsluhy linkou 572

Přesun zastávky Radostice, sokolovna

BRNO: Výluka Lesnická

BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Komína a Bystrce (Výstavba VMO Žabovřeská)

Brno: Výluka Ondráčkova

Výluka v Moravském Krumlově - ulice Rakšická

Zastávka Blansko, Brněnská pro linku 152 bez obsluhy

Tišnov: Výluka Dvořákova

Výluka v Boskovicích - linka 259

Přesun zastávky Střelice, Vršovice

Přesun zastávky Šardice, u kapličky

Přesun zastávky Kratochvilka

Blansko: Změna tras některých linek (omezení Blansko, náměstí Republiky a ulice Seifertova)

Přesun zastávky DUBŇANY, ROZC. K ŽEL. ST.

Přesun zastávky Kořenec

Dlouhodobá vlaková výluka - změny jízdních řádů od 6. 4. 2021

Výluka na linkách 290 a 291 v úseku Jevíčko - Jaroměřice

BRNO: Výluka u Semilassa

Zastávka Střelice, Vršovice změna

Přesun zastávky Hovorany

Přesuny zastávek v obci Kořenec

Přesun zastávky Milovice, rest.

BRNO: Výluka Semilasso + změna na lince 301

BRNO: Přesun zastávky Komárov na lince 509 z centra

COVID-19 - Pravidla na zastávkách a ve vozidlech

BRNO: Přesun autobusové zastávky Komárov ve směru Kšírova

Pokračování výluky na lince S31 v úseku Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem

BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Starého Lískovce

Změna tras linek 401, 402, 403 a 404 v Brně

Přesun zastávky Nová Ves, host. U Slavíků

Výluka Drnholec - Novosedly

ZRUŠENO: Výluka Vítonice

Přesun zastávky Kovalovice, Stará pošta

Přesun zastávky Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st.

Výluka na linkách 403 a 404 - Troubsko

Turistbus - zahájení sezóny 2021 posunuto na 3. 7. 2021

BRNO: Změna zastávky Úzká pro autobusy

Rozhraní, Vilémov bez obsluhy

Výluka na linkách 665 a 934 v Bzenci

Přesun zastávky Radostice, sokolovna

Prodlouženo: KYJOV: Výluka Dobrovského

Omezení v Rájci-Jetřebí - ulice Komenského a náměstí

BRNO: Omezení autobusů linky 82 - OC Futurum

Železniční výluka Bzenec – Moravský Písek

Přesun zastávky Rozhraní, žel.zast.

BRNO: Výluka Semilasso - aktuální změny

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Filkukova

Železniční výluka Znojmo - Moravské Budějovice

Zastávka Malá Vrbka - aktuální informace

Obnovení provozu na lince R8

Železniční výluka - Čejč - Kobylí na Moravě

Železniční výluka Břeclav - Mikulov - Novosedly

Železniční výluka Zaječí - Kobylí na Moravě

Železniční výluka Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou

Výluka Skalice nad Svitavou – Letovice

Výluka na lince S22 v úseku Letovice – Březová n. Svitavou (- Svitavy)

Železniční výluka Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou

EUR126,315
GBP129,008
HRK13,496
PLN15,931
USD121,637


Copyright ©2oo0-2o21 wwwbrno.cz :: Jiří Sychra :: email:
Vstup na tyto stránky je zcela dobrovolný. O uživatelích neukládáme žádné informace, kromě zpracování IP adresy a typu prohlížeče z principu sledování statistik přístupů. Informace vyplněné ve formulářích jsou zpracované pouze pro okamžitý výstup. U numerologie / astrologie žádná vámi zadaná data neukládáme ani nearchivujeme. Jsou zpracována pouze v rámci výpočtu a vyhodnocení a po zobrazení výsledku ihned zapomenuta. Obsah stránek je přebírán převážně z veřejně dostupných zdrojů. Veškerá autorská práva patří autorům obsahu těchto zdrojů. Mezi hlavní zdroje patří oficiální stránky Magistrátu města Brna, Dopravního podniku města Brna, Integrovaného dopravního systému JMK a Úřadu práce. Dále jsou přebírány přímé odkazy na články online preriodik Brněnského Deníku a iDnes.cz. Za obsah a pravdivost textu z těchto zdrojů nebereme žádnou zodpovědnost. Informace o počasí poskytuje se souhlasem Meteopress s.r.o. Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.