Dnes je: 19. 7. 2024
Svátek má Čeněk, zítra: Ilja blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Od středy 12. 6.2024 (cca do konce září) bude přeložena zastávka Doubravice, ZD 0.3 a to pouze ve směru do Boskovic. Důvodem je postup prací na opravě chodníků v obci v prostoru zastávky.

Změna zastávek:
Doubravice, ZD 0.3 (pouze ve směru do Boskovic) - zastávka přeložena přibližně o 60m vzad


Od 17. 6. do 31. 7. autobusová linka 153 pojede mezi zastávkami Rosice, ADOSA a Rosice, Trávníky odklonem přes zastávky Rosice, Těstárny a Rosice, Husova.

Změna zastávek:
Rosice, Kamínky - není obsluhována linkou 153.
Od 17. nově až do 20. 8. 2024 18. 6. 2024 bude přesunuta zastávka Kozojídky pro linky 930 a 931.

Linka 930 bude mít přesunutou zastávku na silnici směr Hroznová Lhota na konec obce u domu č. p. 96.
Linka 931 bude mít přesunutou zastávku na silnici směr Žeraviny cca 50 metrů za křižovatkou se silnicí na Kozojídky.
Linka 166 obslouží zastávku Bohdalice-Pavlovice, Manerov v přesunuté poloze od 18. 6. do 31. 8. 2024. S ohledem na stavební činnost se může zastávka přesouvat dle postupu prací.
Děkujeme za pochopení.

Změna zastávek:

Bohdalice-Pavlovice, Manerov přesunuta asi 500 metrů na hlavní silnici směr Bučovice

Od 19. 6. do 14. 8. 2024 bude probíhat výluka na lince S2.

- Vlaky linky S2 budou v úseku Brno hl.n – Brno-Chrlice nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
- V úseku Brno-Chrlice - Křenovice hor.n. pojede vlak.
-Autobusové linky 509, 610, 611, 612 budou po dobu výluky prodlouženy až do Brna hl.n. podle výlukových jízdních řádů.
-Vlak R12/916 z Rousínova pojede přímo do Brna hl.n. a v úseku Křenovice hor.n. - Brno-Chrlice pojede náhradní souprava podle výlukového jízdního řádu linky R12. Z Brna-Chrlic do Brna hl.n. pojede autobus NAD podle výlukového jízdního řádu linky xR12.

Linka 73:
Bude po dobu výluky zrušena, spojení Sokolnicka s průmyslovou zónou zajistí prodloužená linka 611.

Linka 602:
Spoj č. 76 s odjezdem v 6:45 z Rousínova je po dobu výluky zrušen. Spoj č. 40 jede pod číslem 78.

Linka 610:
Bude prodloužena o úsek Sokolnice, žel. st. – Brno, hlavní nádraží (stanoviště Uhelná – parkoviště u OD Tesco poblíž viaduktu na ulici Uhelná). Na odklonové trase zastaví pouze v zastávce Brno, Hanácká (ve směru z Brna do Sokolnic v zastávce pro linku 109 v ulici Hasičské, ve směru ze Sokolnic do Brna v zastávce pro linky 40, 74, 78 a N95) a Brno, Mariánské náměstí (směr Uhelná), resp. Brno, Komárov (směr Sokolnice).

Linka 611:
Bude prodloužena o úsek Sokolnice, žel. st. – Brno, hlavní nádraží (stanoviště Uhelná – parkoviště u OD Tesco poblíž viaduktu na ulici Uhelná). Na odklonové trase zastaví pouze v zastávce Brno, Hanácká (pro oba směry zastávka linek 40, 74, 78 a N95) a Brno, Areál Slatina

Linka 612:
Bude ze zastávky Telnice (zastávka linky 109) prodloužena přes zastávky Sokolnice, rozvodna, Brno, Hanácká (ve směru z Brna v zastávce pro linku 109 v ulici Hasičské, ve směru z Telnice do Brna v zastávce pro linky 40, 74, 78 a N95) a Brno, Mariánské náměstí (směr Uhelná), resp. Brno, Komárov (směr Sokolnice). Školní spoje i nadále obsluhují zastávku Sokolnice, žel. st.
Výlukové vedení linky 509 (od 19. 6. do 30. 6. a od 1. 7. do 30. 8) a linky 514 (od 1. 7. do 30. 8.) bude řešeno samostatnými výlukovými pokyny, obě linky budou dotčeny dalšími uzavírkami v oblasti.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká - na zastávce autobusů IDS JMK „Konopná“ (jen výstup směrem do Brna)
• Brno-Chrlice – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“ 

Tarifní informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy zajištěna v omezené míře.

V autobusech NAD linky xS2, xR12 budou uznávány jízdní doklady dle platného tarifu IDS JMK, případně dalších tarifů platných v železniční dopravě, které jsou platné ve vlacích, jež jsou prostřednictvím NAD nahrazovány.

V prodloužených linkách 509, 610, 611, 612 platí pouze Tarif IDS JMK
Z důvodu pokračující rekonstrukce mostu bude od 12:00 ve čtvrtek 20. června 2024 do ukončení prací (předpoklad do 16. října 2024) uzavřena část ulice Ostravské, včetně nájezdu z ulice Bělohorské.
 
Autobusová linka E76 pojede v úseku Černovičky – Životského ve směru do centra odklonem ulicí Olomouckou.
• Zastávku Černovičky obslouží v ulici Olomoucké, společně s linkami 31 a 33 směr centrum.
• Na odklonové trase neobslouží žádné zastávky
• Ve směru z centra pojede po standardní trase ulicí Ostravskou.Od 24. 6. do 31. 8. 2024 bude upraven provoz na lince 504 následovně:
Víkendový spoj 301 linky 504 (odjezd Ústřední hřbitov v 5:18) pojede mezi zastávkami Rajhrad, Stará pošta a Ledce, ObÚ odklonem přes Syrovice.
Všednodenní spoj 10 linky 504 (odjezd Ledce v 15:11) pojede mezi zastávkami Ledce, ObÚ a Syrovice, logistický areál odklonem přes Syrovice.

Změna zastávek:
Sobotovice, rozcestí je bez obsluhy.


Od 24. 6. do 27. 9. 2024 spoje linka 158 ve směru Miroslav nebudou zajíždět do obce Skalice a pojedou po silnici II/400. Na objízdné trase budou obsluhovat přeloženou zastávku Skalice, dolní zast., která bude přeložena na silnici II/400 poblíž zastávky Skalice, sokolovna.

Změna zastávek:
Skalice, dolní zast. - přeložena na silnici II/400 poblíž zastávky Skalice, sokolovna
Od 24. 6. do 30. 8. 2024 linky 444 a 811 pojedou v úseku mezi zastávkami Trstěnice a Višňové, nám. odklonem po obousměrné objízdné trase po silnicích III/3981 a II/400.

Změna zastávek:
Trstěnice - přeloženy na objízdnou trasu na silnici III/3981 v Trstěnicích poblíž domu č. p. 20 u místního parčíku.
Od 27. 6. do pravděpodobně 30. 9. 2024 z důvodu etapové opravy chodníků, kanalizace a zastávkových zálivů bude zastávka Doubravice, náměstí směr Boskovice / Obora pro linky 234, 240, 258 a 259 přeložena přibližně o 230 metrů vzad přibližně na začátek Soukopova náměstí.

Změna zastávek:
Doubravice, náměstí směr Boskovice / Obora - pro linky 234, 240, 258 a 259 přeložena přibližně o o 230 metrů vzad na začátek Soukopova náměstí


Opět jsou tu letní prázdniny a tradičně bude posíleno spojení do AQUALANDU MORAVIA linkou 105 AQUABUS.

Od 1. 7. 2024 bude probíhat výluka tramvajové tratě do Bystrce, a proto bude upraven provoz na linkách 1, 3, 54, 302, 303 následovně:

Tramvajová linka 1 od Hlavního nádraží bude ukončena v zastávce Vozovna Komín.
Tramvajová linka 3 od České bude ukončena v zastávce Kamenolom.
V úseku Vozovna Komín - Bystrc, Kamechy bude náhradní dopravu zajišťovat prodloužená autobusová linka 54.

V návaznosti na tyto změny dojde v regionální dopravě k následujícím opatřením:
Linka 302 bude od zastávky Brno, Pod Mniší horou odkloněna do zastávky Brno, Kamenolom. Výstupní zastávka se nachází na zastávce trolejbusové linky 30 (ve směru do Králova Pole) v ul. Bystrcká. Nástupní zastávka bude zřízena na hlavní silnici v ul. Kníničská (ve směru z centra) za přechodem pro chodce, v úrovni tramvajové zastávky Kamenolom. Zastávka Brno, Zoologická zahrada nebude po dobu výluky linkou 302 obsluhována.

Linka 303 pojede po své pravidelné trase. Z důvodu opravy přístupové komunikace nebude ve směru do Veverské Bítýšky obsluhovat zastávku Brno, Zoologická zahrada (u tramvaje) v ul. Obvodová. Linka 303 obslouží zastávku Brno, Zoologická zahrada pouze 1×, a to v dopravním terminálu. Garantované přestupní návaznosti mezi linkami N98 a 303 budou v tomto směru přesunuty až do zastávky Brno, Přístaviště.

Změna zastávek:
Brno, Zoologická zahrada (v terminálu) - bez obsluhy linkou 302.
Brno, Zoologická zahrada (u tramvaje, v ul. Obvodová) - bez obsluhy linkou 303.
Brno, Kamenolom (nástupní pro linku 302) - zřízena na hlavní silnici (ve směru z centra) v ul. Kníničská.
Z důvodu rekonstrukce kruhového objezdu Hviezdoslavova × Holzova × Bedřichovická budou od neděle 30. června 2024 večer pro linku N96 neprůjezdné odbočné směry z ulice Hviezdoslavovy do ulice Bedřichovické a zpět.
• Ve směru do Šlapanic neobslouží zastávku Slatina, rozcestí. Náhradou lze využít blízkou zastávku Slatina, sídliště.
• Zastávku Krejčího obslouží v obou směrech v ulici Matlachově (společně s linkami 31 a 78).

Spoje linky 78 běžně končící v zastávce Slatina, sídliště budou ukončeny v zastávce Slatina, rozcestí.


V neděli 30. června 2024 bude ve večerních hodinách ukončena dlouhodobá výluka autobusů v ulici Merhautově.

Autobusové linky 44, 46, 57 a 84 se od ranních výjezdů v pondělí 1. července 2024 vrací na svou standardní trasu přes zastávky Štefánika čtvrť a Poliklinika Lesná.
• Autobusová linka 72 bude po dobu letních prázdnin jezdit pouze v trase Technologický park – Královo Pole, nádraží (– Poliklinika Lesná).
• Autobusová linka N92 se od večerních výjezdů v neděli 30. června 2024 vrací na svou standardní trasu přes zastávky Štefánika čtvrť a Poliklinika Lesná.

Výluková tramvajová linka 11 bude od pondělí 1. července 2024 zrušena.
Od 1. do nově 31. 7. 2024 budou přesunuty zastávky Žarošice a Žarošice, škola směr Kyjov z důvodu opravy chodníků vždy přibližně o 30 metrů zpět. Původní termín ukončení byl 14. 7. 2024.Z důvodu rekonstrukce vodovodu v Lysicích v ulici Komenského bude omezen průjezd veškeré dopravy ulicí Komenského.

Od 1. 7. do 19. 8. 2024 budou autobusové zastávky Lysice, pohostinství dočasně přeloženy na silnici III/3769 při náměstí Osvobození přibližně před dům č. p. 51.

Autobusová nástupiště budou sloučena na dvě společná a směrově rozdělena:
NÁSTUPIŠTĚ č. 1 (při pravé straně komunikace při pohledu směrem na Žerůtky / Černou Horu)
235 směr Blansko
245 směr Kunice
257 směr Boskovice
301 směr Brno
313 směr Kuřim

NÁSTUPIŠTĚ č. 2 (při pravé straně komunikace při pohledu směrem k úřadu městyse / na Štěchov)
235, 245 VÝSTUP
257 směr Olešnice
301 směr Bystré
313 směr Lysice, škola točna

Změna zastávek:
Lysice, pohostinství - nástupiště č. 1
přeložena na silnici III/3769 při náměstí Osvobození.

Lysice, pohostinství - nástupiště č. 2
přeložena na silnici III/3769 při náměstí Osvobození.

Lysice, pohostinství - nástupiště č. 3
přeložena na silnici III/3769 při náměstí Osvobození, sloučena k nástupišti č. 2.

Lysice, pohostinství - nástupiště č. 4
přeložena na silnici III/3769 při náměstí Osvobození, sloučena k nástupišti č. 1.
Z důvodu zvýšení propustnosti a eliminace předpokládaného zpoždění pojedou některé večerní vlaky linky S3 z Brna hl.n. dříve podle výlukového jízdního řádu linky S3.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Termíny:
pondělí - čtvrtek 1. - 4. 7. 2024
pondělí - čtvrtek 8. - 11. 7. 2024
pondělí - čtvrtek 15. - 18. 7. 2024
pondělí - čtvrtek 22. - 25. 7. 2024
pondělí - čtvrtek 29. - 31. 7. 2024
Od 1. 7. do 20. 7. 2024 z důvodu úplné uzavírky silnice před základní školou v obci Lipůvka pojede linka 152 mezi zastávkami Svinošice a Lipůvka obousměrným odklonem. Na trase odklonu obslouží zastávky Lipůvka, ZŠ v přeložených polohách.
Zastávky Lipůvka, ZŠ budou přeloženy cca o 100m do prostoru u křižovatky místních komunikací blíže k centru obce.


Změna zastávek:
Zastávka Lipůvka, ZŠ - přeložena o cca 100 metrů blíže k centru obce;
zastávka směr Kuřim: přeložena o cca 100m vpřed před křižovatku na místní komunikaci vedoucí od krajské silnice II/379;
zastávka směr Blansko: přeložena o 100m vzad před křižovatku na místní komunikaci vedoucí od centra obce


Zastávka Němčany, u kovárny je přesunuta vzad před dům č. 32 od 1. 7. do 31. 8. 2024.

Změna zastávek:
Němčany, u kovárny - přesunuta cca 130 metrů vzad před dům č. 32.


Od 1. do 21. 7. 2024 z důvodu opravy komunikace nebude linka 271 v obou směrech zajíždět do Bezděčí. Zastávka Velké Opatovice, Bezděčí bude zcela bez obsluhy. Využít můžete přesunutou zastávku Velké Opatovice, Bezděčí, rozcestí, která bude přeložena na hlavní silnici do Letovic ve směru na Chlum.

Změna zastávek:
Velké Opatovice, Bezděčí - zcela bez obsluhy (jako náhradní slouží přeložená zastávka Velké Opatovice, Bezděčí, rozcestí).
Velké Opatovice, Bezděčí, rozcestí - zastávka přeložena na hlavní silnici o cca 60 m směr Chlum.
Od 1. 7. do 15. 9. 2024 z důvodu opravy komunikace Ve směru Hovorany - Mutěnice pojede linka 109 odklonem přes Čejkovice. Zastávka "Hovorany, čerp. st." bude po celou dobu uzavírky bez obsluhy, zast. "Hovorany, rozc." bude v obou směrech přeložena pod okružní křižovatku u Hovoran směrem k Čejči.
Kvůli delší jízdní době na odklonové trase ve směru Čejč - Hodonín budou spoje linky 109 přijíždět do Hodonína v pozdějším čase. Blízké návaznosti v uzlu Hodonín budou zrušeny.


Změna zastávek:
Hovorany, čerp. st. - v obou směrech - bez obsluhy.
Hovorany, rozc. - v obou směrech - přeložena pod okružní křižovatku u Hovoran směrem k Čejči.


Z důvodu stavebních prací od 1. 7. do 14. 12. 2024 (předpoklad) pojedou linky 601, 602, 701 a 702 mezi zastávkami Brno, Tržní a Brno, Slatina, sídliště obousměrným odklonem po ulici Ostravské. Zastávka Brno, Slatina, sídliště je přeložena na ulici Holzovu mezi vyústění provizorní komunikace a ulici Ostravskou. Zastávka Brno, Černovičky je po dobu uzavírky obousměrně bez obsluhy.

Změna zastávek:
Brno, Slatina, rozcestí - pro oba směry přeložena na ulici Holzovu 
Brno, Černovičky - pro oba směry bez obsluhy.

Od 1. 7. 2024 se zavádí nová linka mezi Holubicemi a Pozořicemi. Z Pozořic jede autobus přes zastávku Holubice, GLP Park (přestup na linku 602) a dále pokračuje přes zastávky Holubice, u mostu a Holubice, obecní úřad do zastávky Holubice, Curdík.
V souvislosti s tím bude zrušena linka 621 v celé trase a linka 702 již nebude obsluhovat zastávku Holubice, GPL Park.

Mapka linky 720 ke stažení zde.

PŘIPRAVUJEME OD PŮLKY PROSINCE 2024
Od 15. prosince 2024 bude linka 720 prodloužena až k vlakovému nádraží k nově zavedenému vlaku S2.

Šťastnou cestu s IDS JMK.
Od 1. 7. 2024 se upravuje provoz na linkách 509 a 514 následovně:
Linka 509 jede v trase Brno, Hlavní nádraží (zastávka NAD v ulici Uhelné) - Brno, Hanácká - Telnice - Otmarov - Měnín (- Blučina - Židlochovice).
Linka 514 jede v trase Brno, Hlavní nádraží (zastávka NAD v ulici Uhelné) - Brno, Chrlice - Rebešovice - Rajhradice (- Rajhrad, klášter) - Opatovice - Blučina.

Přestup mezi linkami
Přestup mezi oběma linkami je umožněn v zastávce Blučina, náměstí.

Od 31. 8. 2024 naváže na tuto etapu nová výluka zohledňující znovuzprovoznění železniční trati mezi centrem Brna a Chrlicemi.

Změna zastávek:
Telnice - pro směr do Otmarova zřízena v ulici V Dědině, pro směr do Brna společná s linkou 109.
Otmarov - pro oba směry obsluhována v poloze u obecního úřadu.
Rajhrad, klášter - výstupní zastávka pro končící spoje před odbočkou na parkoviště u kláštera, průjezdné spoje obsluhují vždy zastávku směr Rajhradice.
Autobusové linky 753 a 754 vynechají v Ivanovicích na Hané obsluhu aut.st. a začínají a končí na zastávce Ivanovice na Hané, Žižkova od 1. do 28. 7. 2024.

Změna zastávek:
Ivanovice na Hané, aut.st. - bez obsluhy. Zastávka je nahrazena zastávkou Ivanovice na Hané, Žižkova.
Od 1. 7. 2024 od 8:30 hodin do 30. 7. 2024 do 18:15 hodin budou vlaky na lince S21 nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako linka xS21.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Skalice nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK "Skalice nad Svitavou, žel. st.
? Boskovice - na silnici na ulici Nádražní před staniční budovou
Od 1. 7. 2024 dochází k následujícím změnám v dopravě na regionálních linkách IDS JMK:

Zavádí se nová linka 720.
Ruší se linka 621

Jízdní řády se připravují.       

Změna odbavení na linkách 701 a 702
Jezdi jednoduše se nově zavádí na autobusových linkách 701 a 702.
Z důvodu stavebních prací je od 7:00 v pondělí 1. července 2024 do ukončení prací přeložena zastávka Mikulčická pro linky 33 a N96 v obou směrech:
• směr Černovičky cca o 170 metrů vpřed
• směr Slatina, sídliště cca o 210 metrů vzad
Zastávka Střelice, ObÚ je pro směr do Radostic přeložena k domu č. 274/13 od 4. 7. do 31. 8. 2024

Změna zastávek:
Zastávka Střelice, ObÚ - je pro směr do Radostic přeložena k domu č. 274/13.


Od pondělí 8. července 2024 od 09:00 hodin do ukončení prací (předpoklad 18.8. 2024) bude z důvodu výkopových prací dočasně přeložena zastávka autobusů Pod Nemocnicí směr Nemocnice Bohunice (linky 25, 50, 51, 69) přibližně 150 metrů vzad k zastávce ZŠ Vedlejší.[Nejnovější][30][60][90]