Dnes je: 7. 6. 2023
Svátek má Iveta a Slavoj, zítra: Medard blahopřejeme!

Informace DPmB

V rámci festivalu Ignis Brunensis se uskuteční tradiční soutěžní přehlídka ohňostrojů nad hladinou Brněnské přehrady. Ohňostroje budou odpáleny v sobotu 10. června, ve středu 14. června, v sobotu 17. června a ve středu 21. června 2023 vždy ve 22:30. V uvedených dnech proto budou přijata následující opatření:

Přibližně od 18:30 bude posílen provoz na linkách 1, 3, 10 (v trase Novolíšeňská – Rakovecká), 30 a 50 ve směru do Bystrce. Navíc budou v provozu posilové tramvajové linky P1 v trase Komárov – Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín – Přístaviště (– Ečerova) a P9 v trase Čertova rokle – Jugoslávská – Česká – Tábor – Vozovna Komín – Přístaviště (– Ečerova).
• Vybrané spoje linek 3 a 10 budou vedeny až do smyčky Ečerova, posilové spoje na lince 30 budou ukončeny v zastávce Zoologická zahrada.

Provoz na linkách 1, 3, 4, 10, 30 a 50 bude prodloužen přibližně do 0:30. Mimořádné posilové spoje budou zajištěny také na regionálních linkách 302 a 303.

Po ukončení ohňostroje bude posilován provoz na linkách 1, 3, 10 (v trase Přístaviště – Novolíšeňská), 30 a 50 ve směru z Bystrce. Navíc budou v provozu posilové tramvajové linky P1 v trase Přístaviště – Vozovna Komín – Pisárky – Mendlovo náměstí – Hlavní nádraží (– Komárov) a P9 v trase Přístaviště – Vozovna Komín – Tábor – Česká – Jugoslávská – Čertova rokle.
• Linka 10 pojede v úseku Česká – Hlavní nádraží ve směru do centra mimořádně přes Šilingrovo náměstí.

V čase 0:30 bude zajištěn mimořádný rozjezd nočních autobusových linek (pouze odjezd od hlavního nádraží).

Z důvodu řazení posilových tramvají bude od 22:25 vyloučen provoz tramvají v úseku Ečerova – Přístaviště ve směru do centra. Zastávky Ečerova, Ondrouškova, Kubíčkova a Rakovecká nebudou v uvedeném směru obsluhovány, náhradou je možné využít noční autobusovou linku N98 (pozor, linka N98 pojede odklonem ulicí Odbojářskou). Ve směru na Ečerovu bude provoz tramvají zachován.

V době od 22:15 do 23:45 bude z důvodu uzavírky komunikací v oblasti Přístaviště noční linka N98 ve směru k hlavnímu nádraží od zastávky Ondrouškova odkloněna ulicí Odbojářskou. Vynechá tak zastávky Kubíčkova, Rakovecká, Přístaviště a Zoologická zahrada, náhradou zastaví na zastávkách Wollmanova, Laštůvkova, Vondrákova a Náměstí 28.dubna.

V době od 22:45 do 0:00 bude pro veškerou silniční dopravu uzavřen kolejový přejezd u zastávky Kamenolom. Na spojích trolejbusové linky 30 projíždějících touto oblastí budou nasazeny parciální trolejbusy nebo autobusy, které pojedou v úseku Lísky – Náměstí 28. dubna v obou směrech odklonem ulicí Kníničskou. Vynechají tak zastávky Podlesí a Kamenolom. Od zastávky Podlesí (přestup z tramvají od Bystrce) budou po ukončení ohňostroje řazeny posilové spoje linky 30 směr Královo Pole, nádraží. Regionální autobusová linka 302 bude odjíždět od zastávky Pod Mniší horou.

S ohledem na očekávanou nepravidelnost provozu bude v době od 22:30 do 0:00 zrušena přestupní návaznost mezi linkami N89, N92, N93 a N99 v zastávce Svratecká ve směru k hlavnímu nádraží.

Schéma dopravních opatření – bude k dispozici ke stažení
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude v sobotu 10. června 2023 a v neděli 11. června 2023 vyloučen provoz veškeré dopravy na náměstí 28. října mezi ulicemi Milady Horákové a Drobného.

Autobusová linka 67 pojede v úseku Moravské náměstí – Schodová obousměrným odklonem ulicemi Lidickou a Lužáneckou.
• Vynechá tak zastávku Náměstí 28. října.
• Zastávka Moravské náměstí bude přeložena k zastávkám linek 1 a 6.
• Ve směru do centra obslouží linka 67 na odklonové trase navíc zastávku linek 1 a 6 Antonínská.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek budou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Z důvodu výměny výhybky bude v neděli 11. června 2023 od 6:30 do 17:00 vyloučen provoz tramvají do smyčky Technologický park.

Tramvajová linka 12 bude v provozu pouze v úseku Komárov – Červinkova.

Náhradní dopravu v úseku Červinkova – Technologický park zajistí kyvadlová tramvajová linka x12, která v obou směrech pojede po koleji pro směr z centra.
• Ve směru do centra tedy budou zastávky Technologický park, Technické muzeum a Červinkova (pro výstup) obsluhovány mimořádně na levé koleji.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Z důvodu konání slavnostní přísahy příslušníků Policie České republiky bude v pátek 9. června od 14:45 do 16:45 vyloučen provoz tramvají přes náměstí Svobody.

Tramvajová linka 4 pojede v úseku Komenského náměstí – Hlavní nádraží obousměrným odklonem ulicí Husovou.
• Vynechá tak zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
• Na odklonové trase zastaví na zastávkách Šilingrovo náměstí a Nové sady.

Tramvajová linka 9 pojede v úseku Moravské náměstí – Hlavní nádraží obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou.
• Vynechá tak zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Malinovského náměstí.
• Zastávka Hlavní nádraží bude přeložena na 5./6. kolej (nástupiště pod hotelem Grand).

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace došlo od 7:00 v pátek 2. června 2023 k další změně zastávky Náměstí 28. října pro linku 67.

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Zimní stadion je dočasně přeložena přibližně o 100 metrů vpřed (před přechod pro chodce).

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Hlavní nádraží byla obnovena v původní poloze u parku.
Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. S platností od 5:00 v pondělí 5. června 2023 došlo k úpravě trasy linek 43 a N93 a ke změně obsluhy zastávek:

Autobusové linky 43 a N93 jedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech přímo ulicí Útěchovskou.
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra zůstává přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra je obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Na kovárně je v obou směrech obsluhována v ulici Útěchovské. Ve směru do centra je obsluhována v pravidelné poloze, ve směru z centra je přeložena přibližně o 180 metrů vpřed (mezi křižovatky s ulicemi Borovou a Školní).
• Zastávka Rozárka není linkami 43 a N93 obsluhována.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Od čtvrtka 1. června 2023 je v provozu nová autobusová linka C, která zajišťuje doplňkovou dopravní obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy s možností parkování nebo přestupu na ostatní linky.

Linka C jede v okružní trase Riviéra (zastávka linek 44 a N98) – Velodrom – Křížkovského – Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky (zastávka linek 44 a N98) – Riviéra, a to denně v době od 9:00 do 21:00 v intervalu 15–20 minut. Provozována bude po celou letní sezónu, ukončení provozu je plánováno na neděli 3. září 2023.

AKTUALIZACE 31. 5. 2023: Po dobu stavebních prací v prostoru zastávky Výstaviště - hlavní vstup obsluhuje linka C zastávku náhradní dopravy za tramvaje (cca o 160 metrů vpřed oproti původní zastávce).

Cestující jsou na lince C přepravováni bezplatně.

Pro dopravu k zastávce Riviéra je v denní době možné využít také linku 44. Linka 84 po dobu stavebních prací zastávku Riviéra vynechává.

Důvodem zavedení této speciální linky je výrazné omezení přístupu k Riviéře a zrušení parkovacích míst v dané lokalitě po dobu aktuálních dopravních omezení v ulici Bauerově, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu.

Schéma trasy linky C – ke stažení

Jízdní řád linky C je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Z důvodu rekonstrukce vodovodu je od 7:00 v úterý 30. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do poloviny srpna 2023) zastávka Lipová pro linky 25, 26, 37, 52 a N97 ve směru na Mendlovo náměstí přeložena přibližně o 90 metrů vzad (před křižovatku s ulicí Lipovou).
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace je od 8:00 v pátek 26. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce července 2023) zastávka Haškova pro linky 57 a N92 ve směru do Soběšic / k Hlavnímu nádraží přeložena přibližně o 120 metrů vzad (před křižovatkou Okružní × Haškova).